Legal
înștiințare

1. Prezentarea site-ului

În conformitate cu articolul 6 din legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia digitală, utilizatorii site-ului web ABORTINFO www.abortinfo.com sunt informați cu privire la identitatea diferitelor părți implicate în crearea și monitorizarea acesteia :

Proprietar:

EXELGYN
254, Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Telefon: +33 (0)1 73 00 16 40

Manager publicație:

EXELGYN
Email: info@exelgyn.com

Webmaster:

THE FARM & CO
6 rue Corot – 75016 PARIS
Website: www.thefarmandco.fr
Email: contact@thefarmandco.fr

Gazduire:

OVH SAS
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Franţa

2. Condițiile generale de utilizare a site-ului și serviciile oferite

Utilizarea site-ului web ABORTINFO implică acceptarea deplină și completă a condițiilor generale de utilizare descrise în cele ce urmează. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment. Prin urmare, utilizatorii site-ului ABORTINFO sunt invitați să le consulte în mod regulat.

Acest site este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea, EXELGYN poate decide o întrerupere pentru întreținerea tehnică, care se va strădui apoi să informeze utilizatorii în prealabil cu privire la datele și orele intervenției.

Site-ul web ABORTINFO este actualizat în mod regulat de EXELGYN. În mod similar, notificările legale pot fi modificate în orice moment: ele sunt totuși obligatorii pentru utilizator, care este invitat să se refere la ele cât mai des posibil pentru a le citi.

3. Descrierea serviciilor furnizate

Scopul site-ului web ABORTINFO este de a furniza informații referitoare la procesul de avort.

EXELGYN se străduiește să ofere informații pe site-ul web ABORTINFO cât mai precise. Cu toate acestea, nu poate fi tras la răspundere pentru omisiuni, inexactități și neajunsuri în actualizare, indiferent dacă sunt cauzate de el însuși sau de partenerii terți care îi furnizează aceste informații.

Toate informațiile indicate pe site-ul web ABORTINFO sunt furnizate doar în scop informativ și pot fi modificate. În plus, informațiile de pe site-ul web ABORTINFO nu sunt exhaustive. Este supus modificărilor care au fost făcute de când a fost pus online.

4. Limitări contractuale privind datele tehnice

Site-ul folosește tehnologia JavaScript.

Site-ul web nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului se angajează să acceseze site-ul folosind echipamente recente, fără viruși și cu un browser de ultimă generație, actualizat.

5. Proprietatea intelectuală și contrafacerea

EXELGYN este proprietarul drepturilor de proprietate intelectuală sau deține drepturile de a utiliza toate elementele accesibile pe site, în special textele, imaginile, grafica, sigla, icoanele.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unei părți a elementelor site-ului, indiferent de mijloacele sau procesul utilizat, este interzisă fără acordul prealabil scris al: EXELGYN.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care le conține va fi considerată o încălcare și va fi urmărită în conformitate cu prevederile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul de proprietate intelectuală.

6. Limitări de răspundere

EXELGYN nu poate fi tras la răspundere pentru daunele directe sau indirecte cauzate echipamentelor utilizatorului la accesarea site-ului EXELGYN, rezultate fie din utilizarea echipamentelor care nu îndeplinesc specificațiile indicate la punctul 4, fie din apariția unei erori sau a incompatibilității.

De asemenea, EXELGYN nu va fi responsabilă pentru daunele indirecte (cum ar fi pierderea afacerii sau pierderea oportunității) rezultate din utilizarea site-ului web ABORTINFO.

7. Gestionarea datelor cu caracter personal

În Franța, datele cu caracter personal sunt protejate în special de legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, legea nr. 2004-801 din 6 august 2004, articolul L. 226-13 din Codul penal și Directiva europeană din 24 octombrie, 1995.

Atunci când utilizați site-ul web ABORTINFO, pot fi colectate următoarele: adresa URL a linkurilor prin care utilizatorul a accesat site-ul web ABORTINFO, furnizorul de acces al utilizatorului, adresa de protocol Internet (IP) a utilizatorului.

În orice caz, EXELGYN colectează informații personale referitoare la utilizator doar pentru necesitatea anumitor servicii oferite de site-ul ABORTINFO. Utilizatorul furnizează aceste informații cu deplină cunoaștere a faptelor, în special atunci când le introduce singur. Se specifică apoi utilizatorului site-ului web ABORTINFO dacă este sau nu obligat să furnizeze aceste informații.

În conformitate cu prevederile articolelor 38 și următoarele din legea 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișierele de date și libertățile, toți utilizatorii au dreptul de a accesa, rectifica și opune datele cu caracter personal care îi privesc, făcând cererea acestora în scris și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate cu semnătura titularului documentului, specificând adresa la care trebuie trimis răspunsul.

Nicio informație personală a utilizatorului site-ului web ABORTINFO nu este publicată fără cunoștința utilizatorului, schimbată, transferată, cedată sau vândută pe orice de orice natură către terți. Doar ipoteza cumpărării EXELGYN și drepturile acesteia ar permite transmiterea informațiilor menționate către eventualul cumpărător care, la rândul său, ar fi obligat de aceeași obligație de conservare și modificare a datelor față de utilizatorul site-ului web ABORTINFO.

Site-ul nu este declarat către CNIL deoarece nu folosește date cu caracter personal așa cum este indicat pe această pagină.

Bazele de date sunt protejate de dispozițiile Legii din 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei 96/9 din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.

8. Legături hipertext și cookie-uri

Site-ul web ABORTINFO conține un anumit număr de linkuri hipertext către alte site-uri, configurate cu autorizarea EXELGYN. Cu toate acestea, EXELGYN nu este în măsură să verifice conținutul site-urilor astfel vizitate și, prin urmare, nu își asumă nicio responsabilitate pentru acest fapt.

Navigarea pe site-ul web ABORTINFO poate provoca instalarea cookie-urilor pe computerul utilizatorului. Un cookie este un fișier mic care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații referitoare la navigarea unui computer pe un site. Datele obținute în acest mod sunt destinate să faciliteze navigarea ulterioară pe site și sunt, de asemenea, destinate să permită diverse măsuri de frecventare.

Refuzul de a instala un cookie poate face imposibilă accesarea anumitor servicii. Cu toate acestea, utilizatorul își poate configura computerul în modul următor pentru a refuza instalarea cookie-urilor:

În Internet Explorer: fila instrument (pictogramă dințată în colțul din dreapta sus) / opțiuni internet. Faceți clic pe Confidențialitate și alegeți Blocați toate cookie-urile. Validați pe Ok.

Sub Firefox: în partea de sus a ferestrei browserului, faceți clic pe butonul Firefox, apoi accesați fila Opțiuni. Faceți clic pe fila Confidențialitate. Setați regulile de păstrare la: utilizați setări personalizate pentru istoric. În cele din urmă debifați-l pentru a dezactiva cookie-urile.

Sub Safari: faceți clic pe pictograma meniu (simbolizată printr-o roată dințată) din partea dreaptă sus a browserului. Selectați Setări. Faceți clic pe Afișare setări avansate. În secțiunea „Confidențialitate”, faceți clic pe Setări de conținut. În secțiunea „Cookie-uri”, puteți bloca cookie-urile.

Sub Chrome: faceți clic pe pictograma meniu (simbolizată prin trei linii orizontale) din partea dreaptă sus a browserului. Selectați Setări. Faceți clic pe Afișare setări avansate. În secțiunea „Confidențialitate”, faceți clic pe Preferințe. În fila „Confidențialitate”, puteți bloca cookie-urile.

9. Chatbot

Instrumentul chatbot este un instrument de conversație, gratuit și fără obligații. Instrumentul este construit ca un sistem închis, adică fără posibilitatea de a insera text liber. Scopul instrumentului este de a oferi pacienților informații practice precise, validate de profesioniști, în fiecare etapă a unei proceduri de avort.

Instrumentul nu poate stabili în niciun caz un diagnostic medical. Instrumentul oferă sfaturi de bază, care nu este în niciun caz exhaustiv și nu poate fi considerat responsabil pentru o decizie greșită. Instrumentul nu înlocuiește sfaturile și recomandările unui medic.

În caz de urgență medicală, consultați recomandările medicului dumneavoastră sau consultați un medic.

10. Legea aplicabilă și jurisdicția

Orice dispută legată de utilizarea site-ului web ABORTINFO este supusă legii franceze. Competența exclusivă este acordată instanțelor competente din Paris.

11. Principalele legi în cauză

Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978, modificată în special de legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind prelucrarea datelor, fișiere și libertăți.
Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încredere în economia digitală.

12. Lexicon

Utilizator: Utilizator de internet care se conectează, utilizând site-ul menționat mai sus.

Informații personale: „informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică” (articolul 4 din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).