Zákonné
oznámení

1. Prezentace webu

V souladu s článkem 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku jsou uživatelé webových stránek ABORTINFO www.abortinfo.com informováni o totožnosti různých stran podílejících se na jejich vytváření a monitorování :

Majitel:

EXELGYN
254, Boulevard Saint-Germain
75007 PAŘÍŽ
Telefon: +33 (0)1 73 00 16 40

Správce publikací:

EXELGYN
E-mail: info@exelgyn.com

Správce webu:

THE FARM & CO
6 rue Corot – 75016 PAŘÍŽ
Webové stránky: www.thefarmandco.fr
E-mail: contact@thefarmandco.fr

Hostování:

OVH SAS
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Francie

2. Všeobecné podmínky používání stránek a nabízených služeb

Používání webových stránek ABORTINFO znamená úplné a úplné přijetí obecných podmínek použití popsaných níže. Tyto podmínky použití mohou být kdykoli upraveny nebo doplněny. Uživatelé webových stránek ABORTINFO jsou proto vyzváni, aby je pravidelně konzultovali.

Tento web je běžně přístupný uživatelům po celou dobu. O přerušení technické údržby však může rozhodnout společnost EXELGYN, která se poté bude snažit uživatele předem informovat o datech a časech zásahu.

Web ABORTINFO je pravidelně aktualizován společností EXELGYN. Podobně mohou být právní upozornění kdykoli upravena: jsou nicméně závazná pro uživatele, který je vyzván, aby na ně co nejčastěji odkazoval, aby si je mohl přečíst.

3. Popis poskytovaných služeb

Účelem webové stránky ABORTINFO je poskytovat informace týkající se procesu potratů.

Společnost EXELGYN se snaží poskytovat co nejpřesnější informace na webových stránkách ABORTINFO. Nemůže však nést odpovědnost za opomenutí, nepřesnosti a nedostatky v aktualizaci, ať už způsobené samotnou osobou nebo partnery třetích stran, kteří jí tyto informace poskytují.

Veškeré informace uvedené na webových stránkách ABORTINFO jsou uvedeny pouze pro informační účely a mohou se změnit. Informace na webu ABORTINFO navíc nejsou vyčerpávající. Od uvedení do režimu online podléhá změnám.

4. Smluvní omezení technických údajů

Stránka využívá technologii JavaScriptu.

Web nenese odpovědnost za jakékoli materiální škody spojené s používáním webu. Uživatel webu se navíc zavazuje k přístupu na tento web pomocí nejnovějšího antivirového zařízení a pomocí nejnovějšího nejnovějšího prohlížeče.

5. Duševní vlastnictví a padělání

EXELGYN je vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví nebo má právo používat všechny prvky přístupné na webu, zejména texty, obrázky, grafiku, logo, ikony.

Jakákoli reprodukce, reprezentace, modifikace, zveřejnění, úprava všech nebo části prvků webu, bez ohledu na použité prostředky nebo proces, je bez předchozího písemného souhlasu: EXELGYN zakázána.

Jakékoli neoprávněné použití webu nebo jakýchkoli prvků, které obsahuje, bude považováno za porušení a bude stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a následujících zákoníku duševního vlastnictví.

6. Omezení odpovědnosti

Společnost EXELGYN nemůže nést odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené na zařízení uživatele při přístupu na stránky EXELGYN, vyplývající buď z použití zařízení, které nesplňuje specifikace uvedené v bodě 4, nebo z důvodu chyby nebo nekompatibility.

Společnost EXELGYN rovněž nenese odpovědnost za nepřímé škody (jako je ztráta podnikání nebo ztráta příležitosti) vyplývající z používání webových stránek ABORTINFO.

7. Správa osobních údajů

Ve Francii jsou osobní údaje zvláště chráněny zákonem č. 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článkem L. 226-13 trestního zákoníku a evropskou směrnicí ze dne 24. října 1995.

Při používání webu ABORTINFO lze shromažďovat následující: URL odkazů, kterými uživatel přistupoval na web ABORTINFO, poskytovatele přístupu uživatele, adresu internetového protokolu (IP) uživatele.

V každém případě EXELGYN shromažďuje pouze osobní údaje týkající se uživatele pro potřebu určitých služeb nabízených webem ABORTINFO. Uživatel poskytuje tyto informace s úplnou znalostí faktů, zejména když je sám zadá. Uživateli webu ABORTINFO je poté určeno, zda je či není povinen tyto informace poskytnout.

V souladu s ustanoveními článků 38 a následujících zákonů 78-17 ze dne 6. ledna 1978 týkajících se zpracování údajů, datových souborů a svobod mají všichni uživatelé právo na přístup, opravu a odpor proti osobním údajům, které se jich týkají, na základě žádosti písemně a podepsáno, doprovázeno kopií dokladu totožnosti s podpisem držitele dokladu s uvedením adresy, na kterou má být odpověď zaslána.

Žádné osobní údaje uživatele webu ABORTINFO nejsou publikovány bez vědomí uživatele, vyměňovány, přenášeny, postoupeny nebo prodávány na jakémkoli médium třetím stranám. Pouze hypotéza o nákupu EXELGYNu a jeho právech by umožnila předání uvedených informací případnému kupujícímu, který by byl zase vázán stejnou povinností zachování a úpravy údajů vůči uživateli webových stránek ABORTINFO.

Web není deklarován CNIL, protože nepoužívá osobní údaje, jak je uvedeno na této stránce.

Databáze jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, kterým se provádí směrnice 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

8. Hypertextové odkazy a soubory cookie

Web ABORTINFO obsahuje určitý počet hypertextových odkazů na jiné stránky, zřízený s povolením EXELGYN. Společnost EXELGYN však není v pozici, aby ověřovala obsah takto navštívených stránek, a proto za tuto skutečnost nepřebírá žádnou odpovědnost.

Procházení webu ABORTINFO pravděpodobně způsobí instalaci souborů cookie na počítač uživatele. Cookie je malý soubor, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale který zaznamenává informace týkající se navigace počítače na webu. Data získaná tímto způsobem mají usnadnit následnou navigaci na webu a mají také umožnit různá měření četnosti.

Odmítnutí instalace souboru cookie může znemožnit přístup k určitým službám. Uživatel však může svůj počítač nakonfigurovat následujícím způsobem, aby odmítl instalaci souborů cookie:

V aplikaci Internet Explorer: karta nástroje (ikona ozubeného kola v pravém horním rohu) / možnosti internetu. Klikněte na Důvěrnost a zvolte Blokovat všechny cookies. Ověřit v pořádku.

V části Firefox: v horní části okna prohlížeče klikněte na tlačítko Firefox a poté přejděte na kartu Možnosti. Klikněte na kartu Ochrana osobních údajů. Nastavit pravidla uchování na: použít vlastní nastavení pro historii. Nakonec zrušte jeho zaškrtnutí a deaktivujte soubory cookie.

V části Safari: Klikněte na ikonu nabídky (symbolizovanou ozubeným kolečkem) v pravém horním rohu prohlížeče. Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit pokročilá nastavení. V části „Důvěrnost“ klikněte na Nastavení obsahu. V sekci „Cookies“ můžete blokovat cookies.

V prohlížeči Chrome: Klikněte na ikonu nabídky (symbolizovanou třemi vodorovnými čarami) v pravém horním rohu prohlížeče. Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit pokročilá nastavení. V sekci „Soukromí“ klikněte na Předvolby. Na kartě „Ochrana osobních údajů“ můžete blokovat soubory cookie.

9. Chatbot

Nástroj chatbot je konverzační nástroj, který je zdarma a nezávazně použitelný. Nástroj je postaven jako uzavřený systém, tj. Bez možnosti vložit volný text. Cílem nástroje je poskytnout pacientům přesné praktické informace validované odborníky v každé fázi potratového řízení.

Nástroj nemůže za žádných okolností stanovit lékařskou diagnózu. Tento nástroj poskytuje základní rady, které v žádném případě nejsou vyčerpávající a nelze za ně nést odpovědnost za nesprávné rozhodnutí. Tento nástroj nenahrazuje rady a doporučení lékaře.

V případě nouze se řiďte doporučeními svého lékaře nebo se poraďte s lékařem.

10. Rozhodné právo a jurisdikce

Jakýkoli spor v souvislosti s používáním webových stránek ABORTINFO podléhá francouzskému právu. Výlučná jurisdikce je dána příslušným soudům v Paříži.

11. Hlavní dotčené zákony

Zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, zejména upravený zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 týkajícím se zpracování údajů, souborů a svobod.
Zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku.

12. Lexicon

Uživatel: Připojení k internetu pomocí výše uvedeného webu.

Osobní údaje: „informace, které v jakékoli formě přímo či nepřímo umožňují identifikaci fyzických osob, na které se vztahují“ (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).