Zásady ochrany
osobních údajů

EXELGYN věnuje pozornost ochraně osobních údajů svých dodavatelů a / nebo zákazníků a / nebo praktikantů, jakékoli osoby přístupné na její webovou stránku a obecně jakékoli osoby, jejíž osobní údaje může zpracovávat.

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout subjektům údajů důležité informace o tom, jak EXELGYN zpracovává jejich osobní údaje, a o tom, jak mohou subjekty údajů uplatňovat svá práva. Jeho cílem je také splnit požadavky nového nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679), které vstoupí v platnost 25. května 2018.

1. Sběr dat

Při používání našich služeb shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme osobní údaje za následujících podmínek.

Vaše návštěva našich webových stránek je zaznamenána. V zásadě se zaznamenává datum a čas, typ prohlížeče a operačního systému vašeho zařízení a stránky, které jste navštívili. Osobní odkaz pro nás obecně není možný, ani není zamýšlen.

Data shromážděná chatbotem jsou anonymní data, která nevyžadují použití osobních údajů, a proto neumožňují identifikaci uživatelů. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze ve formě tlačítka, na které je třeba kliknout; nelze sbírat žádný volný text.

Shromážděné údaje se používají souhrnně pro statistické účely a ke zlepšení uživatelského dojmu a ke zjištění jakékoli poruchy.

Data jsou využívána marketingovým týmem věnovaným projektu a komunikační agenturou.

Práva na ochranu údajů GDPR

Pokud a kdy budeme shromažďovat, uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje, budou vám jako subjektu údajů poskytnuta zvláštní práva. EXELGYN uplatní tato práva v souladu s příslušnými evropskými a místními vnitrostátními zákony o ochraně údajů.

  1. Právo na přístup a opravu: máte právo požadovat kopii informací, které o vás máme, a také právo požadovat opravu osobních údajů, které uchováváme, pokud jsou nepřesné.
  2. Právo na vymazání a omezení zpracování: máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Tato práva jsou omezená a budou platit pouze za určitých okolností a tam, kde neplatí žádné výjimky.
  3. Právo na přenositelnost údajů: máte právo požadovat kopii osobních údajů, které uchováváme, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci. Toto právo podléhá určitým podmínkám a nemusí se použít, například pokud není povoleno z důvodů veřejného zájmu, nebo není technicky proveditelné.
  4. Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud jsou údaje zpracovávány z důvodů veřejného zájmu, vědeckých nebo statistických účelů, můžete stále vznést námitku a bude naší odpovědností prokázat legitimitu zpracování údajů.

2. Používání a zveřejňování údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, například při žádosti o kontakt (např. Vaše jméno a adresa nebo vaše e-mailová adresa), budou zpracovány pouze pro účely, pro které jste nám údaje poskytli.

Uložená data nebudou prodána ani žádným způsobem distribuována dalším stranám.

Pokud používáme poskytovatele služeb k provádění a zpracování zpracování, řídí se smluvní vztah v souladu s platnými právními ustanoveními.

3. Souhlas a odvolání

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

4. Doba skladování

Vaše osobní údaje budou uloženy pouze do doby, než bude splněn účel, pro který jsou shromažďovány, nebo ze statistických důvodů po dobu 12 měsíců.

5. Použití cookies

a) Generál

Aby byla návštěva naší webové stránky atraktivní a umožnila používání určitých funkcí, používáme soubory cookie na různých stránkách. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se po ukončení relace prohlížeče, tj. Po zavření prohlížeče (tzv. Relační cookies), znovu smažou. Ostatní soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (trvalé soubory cookie).

b) Souhlas

Potvrzením tlačítka souhlasu na domovské stránce jste vyjádřili souhlas s použitím cookies. Svůj souhlas s používáním souborů cookie, které nejsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek, můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat. Použijte tlačítko Storno. Pokud však soubory cookie nebudou přijaty, může být funkčnost našeho webu omezena.

c) Kontrola a mazání cookies

Soubory cookie můžete také libovolně kontrolovat a / nebo mazat, pokud jste k jejich použití dali souhlas. Jak můžete zjistit například zde: AllAboutCookies.org. Můžete odstranit všechny soubory cookie uložené ve vašem zařízení a nakonfigurovat většinu prohlížečů, aby zabránily ukládání souborů cookie. Možná budete muset provést některá nastavení ručně, když znovu navštívíte stránku a přijmete degradaci určitých funkcí. Vezměte prosím také na vědomí možnosti uvedené v písmenu d) níže.

d) Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé web používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu.

Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem Google. Google nebude za žádných okolností spojovat vaši IP adresu s jinými údaji Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, avšak mějte na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

Proti shromažďování údajů s účinností do budoucna můžete kdykoli vznést námitku pomocí doplňku pro deaktivaci prohlížeče Google Analytics na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sběru dat pomocí Google Universal Analytics můžete také zabránit kliknutím na následující odkaz. Soubor cookie je nastaven, aby se zabránilo budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu:

Deaktivujte Google Analytics

Upozorňujeme vás na skutečnost, že tento web používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp ()“. V důsledku toho jsou IP adresy ukládány pouze v anonymní podobě, takže je vyloučen přímý osobní odkaz v souvislosti s uloženými údaji.

6. Vaše práva, informace

Na požádání obdržíte bezplatné informace o všech osobních údajích, které jsme o vás uložili.

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, jakož i ohledně uplatňování vašich zákonem přiznaných práv na ochranu vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailu: info@exelgyn.com