Antikoncepce

Vhodná antikoncepce, vybraná s přihlédnutím k individuálnímu stavu a situaci ženy, je nejlepší způsob, jak účinně zabránit nechtěnému těhotenství.

Na koho se obrátit?

Informace o metodách antikoncepce poskytuje řada pracovišť a zařízení, např. centra a poradny pro plánování rodiny, předmanželské poradny a další pracoviště v rámci veřejné zdravotní péče.
S konkrétním výběrem antikoncepce vám pomůže předepisující (gynekolog…) Porodní asistentky, lékárníci a zdravotní sestry, kteří vám také zodpoví všechny případné dotazy.

Metody

K dispozici jsou různé metody antikoncepce a každá z nich je více či méně vhodná podle způsobu života ženy. Žena si s pomocí zdravotnických pracovníků vybere metodu, která je pro ni nejvhodnější.

Všechny antikoncepční metody nejsou rovnocenné z hlediska účinnosti. Jako referenční metody z hlediska antikoncepční účinnosti slouží hormonální antikoncepce s použitím gestagenů (antikoncepční tablety, implantát, náplast a vaginální kroužek) a nitroděložní tělísko (IUD)/nitroděložní systém (IUS).

Antikoncepční pilulky

Jedná se o nejrozšířenější metodu antikoncepce. Antikoncepční pilulky mají účinnost vyšší než 99 %, pokud se užívají správným způsobem a pravidelně. Jedna vynechaná pilulka může způsobit selhání metody.

Všechny antikoncepční pilulky obsahují jeden nebo dva hormony, buď samotný gestagen nebo gestagen v kombinaci s estrogeny, které jsou podobné přirozeným ženským hormonům.

Existují 2 typy antikoncepčních pilulek:

  • Kombinované pilulky, tj. přípravky obsahující estrogen a gestagen
  • Pilulky obsahující samotný gestagen

Jaký je mechanismus účinku?

Antikoncepční pilulka funguje na různých úrovních: blokuje ovulaci, ztenčuje vnitřní stěnu dělohy (endometrium) a mění konzistenci cervikálního hlenu, který je vylučován děložním čípkem. Cervikální hlen se zahušťuje a brání pohybu spermií.

Mějte na paměti

Antikoncepční pilulky nechrání proti sexuálně přenosným infekcím (SPI).
Proti těmto infekcím chrání pouze kondom (mužský nebo ženský).

Kombinovaná pilulka

Pilulka obsahující pouze progestagen

Mějte na paměti

Antikoncepční pilulky nechrání proti sexuálně přenosným infekcím (SPI).
Proti těmto infekcím chrání pouze kondom (mužský nebo ženský).

Kombinovaná pilulka

Pilulka obsahující pouze progestagen

Kondom

Jaký je mechanismus účinku?

Mužský kondom

Mužský kondom je tenký návlek vyrobený z latexu nebo polyuretanu. Navléká se na ztopořený penis a slouží k zachycení spermií, kterým brání ve vstupu do pochvy.

Ženský kondom

Ženský kondom je tenký plastový váček, který lemuje pochvu. Zavádí se až 8 hodin před penetrací a brání spermiím v průniku do dělohy, protože působí jako bariéra na děložním čípku.

.

Mějte na paměti

Ženské a mužské kondomy účinně chrání před sexuálně přenosnými infekcemi (SPI).

Implantát

Antikoncepční implantát je tenká pružná tyčinka, kterou zavádí lékař pod kůži na horní vnitřní straně paže v lokální anestezii.

Jaký je mechanismus účinku?

Antikoncepční implantát uvolňuje hormon gestagen po dobu až tří let. Kontinuální uvolňování gestagenu zabraňuje ovulaci a zahušťuje hlen z děložního čípku (dělohy). Tím znesnadňuje průchod spermií do dělohy a dosažení neoplodněného vajíčka.

Mějte na paměti

Implantát nechrání proti sexuálně přenosným infekcím (SPI). Proti těmto infekcím chrání pouze kondom (mužský nebo ženský).

Dlouhodobě působící reverzibilní antikoncepce – účinné a vhodné použití dlouhodobě působící reverzibilní antikoncepce. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health. Z pověření National Institute for Health and Clinic Excellence, říjen 2005. Vydavatel: RCOG Press. ISBN 1-904752-18-7

Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception 83 (2011) 397–404.

Nitroděložní tělísko (IUD/IUS)

Nitroděložní tělísko je účinná metoda antikoncepce s dlouhodobým účinkem v délce od 3 do 5 let.

Toto zařízení se zavádí do děložní dutiny.
Existují 2 typy nitroděložních tělísek:

  • Nitroděložní tělísko s obsahem mědi
  • Nitroděložní tělísko se zásobníkem obsahujícím hormony gestageny

Nitroděložní tělísko s obsahem mědi má dvojitý účinek:

  • Na jedné straně je funkce a životaschopnost spermií a vajíček modifikována mědí, což brání jejich setkání.
  • Na druhé straně vede účinek mědi k lokální zánětlivé reakci na úrovni endometria, která znesnadňuje implantaci vajíčka.

Hormonální nitroděložní tělísko působí na 3 úrovních:

  • Mění vlastnosti hlenu, a tím brání pohybu spermií na úrovni děložního krčku.
  • Ztenčuje endometrium, což znesnadňuje implantaci vajíčka v děloze

  • U některých žen může blokovat ovulaci

Mějte na paměti

Nitroděložní tělísko (IUD/IUS) nechrání před sexuálně přenosnými infekcemi (SPI). Proti těmto infekcím chrání pouze kondom (mužský nebo ženský).

Vaginální kroužek

Jedná se o pružný kroužek vyrobený z porézního plastu, který obsahuje kombinaci estrogenních a gestagenních hormonů.

Jaký je mechanismus účinku?

Zavádí se do pochvy a hormony se uvolňují po dobu 3 týdnů. Na konci třetího týdne je třeba vaginální kroužek odstranit.

Kroužek uvolňuje kombinaci estrogestagenních hormonů, která brání ovulaci a mění vlastnosti hlenu, a tím brání pohybu spermií děložním hrdlem.

Mějte na paměti

Vaginální kroužek nechrání před sexuálně přenosnými infekcemi. Proti těmto infekcím chrání pouze kondom (mužský nebo ženský).

Antikoncepční náplast

Antikoncepční náplast se aplikuje nalepením na kůži. Může se aplikovat na hýždě, břicho nebo na vnější stranu paže.

Po aplikaci je nutné měnit náplast jednou týdně po dobu 3 týdnů.

Jaký je mechanismus účinku?

Náplast uvolňuje kombinaci estrogestagenních hormonů, která brání ovulaci a mění vlastnosti hlenu, a tím brání pohybu spermií děložním hrdlem.

Mějte na paměti

Antikoncepční náplast nechrání před sexuálně přenosnými infekcemi. Proti těmto infekcím chrání pouze kondom (mužský nebo ženský).

Injekční antikoncepce na bázi samotných gestagenů

Tato antikoncepční metoda spočívá v intramuskulární injekci syntetického gestagenu každé 3 měsíce.

Jaký je mechanismus účinku?

Gestageny zabraňují ovulaci, mění vlastnosti hlenu tak, aby bránil pohybu spermií děložním hrdlem, a mění charakter endometria.

Mějte na paměti

Injekční antikoncepce na bázi samotných gestagenů nechrání před sexuálně přenosnými infekcemi. Proti těmto infekcím chrání pouze kondom (mužský nebo ženský).

Sterilizace jako antikoncepční metoda

Sterilizace pro antikoncepční účely je považována za definitivní a trvalou metodu.

Jaký je mechanismus účinku?

U mužů se používá vasektomie (podvázání nebo přerušení obou chámovodůu) a u žen jednostranná nebo oboustranná tubální ligace (přerušení, uzavření nebo odstranění vejcovodů).

Mějte na paměti

Tyto zákroky se provádějí ve státních či nestátních zdravotnických zařízeních.

Spermicidy

Jaký je mechanismus účinku?

Spermicidy jsou látky, které neutralizují nebo ničí spermatozoidy.

Vyrábějí se ve formě pěny, krému, želé nebo globulí, které se zavádějí do pochvy. Používají se společně s kondomem (mužským nebo ženským), pesarem nebo cervikálním kloboučkem.

Mějte na paměti

Spermicidy nechrání před sexuálně přenosnými infekcemi.
Proti těmto infekcím chrání pouze kondom (mužský nebo ženský).

Přirozené metody

Jaký je mechanismus účinku?

U těchto metod je zapotřebí identifikovat období ovulace, během kterého se žena musí vyvarovat pohlavního styku.

Mějte na paměti

Přirozené metody jsou nespolehlivé, protože období ovulace může nastat dříve nebo později oproti termínu očekávanému na základě způsobu života, ženy nebo páru…

Pesar a cervikální klobouček

Jaký je mechanismus účinku?

Pesar a cervikální klobouček jsou speciálně tvarovaná zařízení, která se zavádějí do pochvy a slouží jako kryt děložního čípku bránící průniku a pohybu spermií.

Tato zařízení se musí být zavedena před pohlavním stykem a po několika hodinách musí být vyjmuta. Často se doporučuje kombinovat s použitím spermicidu.

Mějte na paměti

Pesar nebo cervikální klobouček nechrání před sexuálně přenosnými infekcemi. Proti těmto infekcím chrání pouze kondom (mužský nebo ženský).

Nouzová antikoncepce

Používá se po uskutečnění nechráněného nebo nedostatečně chráněného pohlavního styku (při absenci nebo selhání antikoncepční metody…)

Jaký je mechanismus účinku?

Perorální nouzová antikoncepce, označovaná také termínem postkoitální pilulka nebo pilulka po styku, se užívá co nejdříve po nechráněném pohlavním styku.

Mějte na paměti

Perorální nouzová antikoncepce by se měla používat pouze příležitostně. Nesmí se používat jako náhrada za běžnou metodu antikoncepce.

Jako nouzovou antikoncepci lze použít také nitroděložní tělísko s obsahem mědi, a to až 5 dní po nechráněném pohlavním styku.

*National Health Service