Metody umělého přerušení těhotenství.

Metody umělého přerušení těhotenství.

Obecné informace

Umělé přerušení těhotenství neboli interrupce je intimní a osobní rozhodnutí, o které může těhotná žena požádat pouze v souladu s místními předpisy.Těhotným ženám jsou k dispozici, specializované ordinace lékařů a kliniky či nemocnice (gynekologie), která vám poskytnou příslušné informace, podporu a pomoc při rozhodování s přihlédnutím k vaší situaci. Lékaři jsou povinni dodržovat určité postupy zajišťující osobní a důvěrný přístup. V případě potřeby se můžete obrátit na kvalifikovaného poradce (poradce v oboru manželské a rodinné poradenství, psychologa nebo sociálního pracovníka). Pokud se rozhodnete ukončit těhotenství, je nejprve nutné stanovit gestační věk. Váš lékař vám poté poskytne veškeré informace o různých metodách (v závislosti na předpisech vaší země), včetně informací o následných tématech:

 • Metody ukončení těhotenství
 • Účinky a vedlejší účinky, které se pravděpodobně vyskytnou (např. křeče podobné menstruačním křečím, bolest, nevolnost, zvracení nebo krvácení)
 • Doba trvání každého výkonu a související potenciální rizika a komplikace
 • Management bolesti
 • Následná péče
 • Zahájení nebo změna antikoncepce

Interrupce je lékařský úkon, který může být spojen s určitými riziky a komplikacemi. Poraďte se s lékařem a ujistěte se, že jste získal/a všechny potřebné informace. Tento úkon mohou provádět pouze zdravotničtí pracovníci. Existují dvě různé metody ukončení těhotenství: farmakologická metoda prováděná pomocí vhodného přípravku a chirurgická metoda prováděná vakuovou aspirací v anestezii (miniinterrupce). Existují dvě různé metody ukončení těhotenství: chirurgická metoda prováděná vakuovou aspirací v anestezii a farmakologická metoda za použití dané kombinace léků.

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2nd Edition, 2018.

Metody umělého přerušení těhotenství.

Obecné informace

Umělé přerušení těhotenství neboli interrupce je intimní a osobní rozhodnutí, o které může těhotná žena požádat pouze v souladu s místními předpisy.Těhotným ženám jsou k dispozici, specializované ordinace lékařů a kliniky či nemocnice (gynekologie), která vám poskytnou příslušné informace, podporu a pomoc při rozhodování s přihlédnutím k vaší situaci. Lékaři jsou povinni dodržovat určité postupy zajišťující osobní a důvěrný přístup. V případě potřeby se můžete obrátit na kvalifikovaného poradce (poradce v oboru manželské a rodinné poradenství, psychologa nebo sociálního pracovníka). Pokud se rozhodnete ukončit těhotenství, je nejprve nutné stanovit gestační věk. Váš lékař vám poté poskytne veškeré informace o různých metodách (v závislosti na předpisech vaší země), včetně informací o následných tématech:

 • Metody ukončení těhotenství
 • Účinky a vedlejší účinky, které se pravděpodobně vyskytnou (např. křeče podobné menstruačním křečím, bolest, nevolnost, zvracení nebo krvácení)
 • Doba trvání každého výkonu a související potenciální rizika a komplikace
 • Management bolesti
 • Následná péče
 • Zahájení nebo změna antikoncepce

Interrupce je lékařský úkon, který může být spojen s určitými riziky a komplikacemi. Poraďte se s lékařem a ujistěte se, že jste získal/a všechny potřebné informace. Tento úkon mohou provádět pouze zdravotničtí pracovníci. Existují dvě různé metody ukončení těhotenství: farmakologická metoda prováděná pomocí vhodného přípravku a chirurgická metoda prováděná vakuovou aspirací v anestezii (miniinterrupce). Existují dvě různé metody ukončení těhotenství: chirurgická metoda prováděná vakuovou aspirací v anestezii a farmakologická metoda za použití dané kombinace léků.

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2nd Edition, 2018.

Farmakologická interrupce

K farmakologické interrupci se používají 2 léky, které působí synergicky a užívají se s odstupem 36–48 hodin. apart. Provádí se maximálně ve třech krocích po potvrzení těhotenství a stanovení data početí. Dle naší platné legislativy je možné ukončit těhotenství v zařízeních, poskytující péči lůžkovou formou (rozuměj ambulance v nemocnici nebo centra jednodenní chirurgie) nebo – po část procesu – doma. Také se ujistěte, zda máte k dispozici člena rodiny nebo přítele, který vám v případě potřeby pomůže. Dále musíte být informováni o nežádoucích účincích souvisejících s farmakologickou interrupcí a musíte vědět, na koho se obrátit v případě komplikací. Farmakologická interrupce se provádí pouze v nemocnicích nebo v zařízeních jednodenní péče. Doporučujeme vyhledat nejbližší zdravotnické zařízení po poradě s vaším gynekologem.

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2nd Edition, 2018.

První podání léku (mifepriston)

První lék se užije perorálně pod kontrolou lékaře. Po užití léku můžete obvykle pokračovat v běžných činnostech. Většinou nejsou přítomny vedlejší účinky ani bolest. Někdy se však mohou vyskytnout nevolnost, zvracení, průjem, mírné křeče nebo dokonce krvácení. Po užití léků můžete zaznamenat výskyt nežádoucích účinků, jako je bolest, nevolnost, zvracení, průjem, lehké křeče nebo dokonce krvácení.
Pokud se chcete dozvědět více informací o léku, o jeho nežádoucích účincích nebo kontraindikacích, přečtěte si příbalovou informaci k léku.

Užití druhého léku (mispregnolu)
(po 36–48 hodinách)

Ddruhý lék opět užijete ve zdravotnickém zařízení pod dohledem lékaře. Po použití tablety zůstanete ve zdravotnickém zařízení dvě hodiny na pozorování. V následujících hodinách pravděpodobně dojde ke krvácení a bolesti. Můžete si vzít léky proti bolesti, které vám předepsal lékař. Pokud silná bolest přetrvává i po užití léků proti bolesti, obraťte se na svého lékaře a navštivte předepisující středisko. Váš lékař vám sdělí, na koho se máte obrátit a kam v případě jakéhokoli problému. K vypuzení obvykle dochází do 4 hodin po podání druhého léku a může trvat až 72 hodin.

Kontrolní návštěva
(14–21 dní po prvním podání léku)

Tato následná návštěva je povinná a umožňuje potvrdit úspěšnost postupu ověřením, že bylo těhotenství ukončeno. Váš lékař provede navíc klinické a lékařské vyšetření (ultrazvukové vyšetření, β-hCG test z moči/krve). V případě neúspěchu vám lékař poskytne doporučení ohledně vašich dalších možností. Plodnost se po potratu obnoví s dalším menstruačním cyklem. Lékař vám proto poskytne poučení ohledně antikoncepce, pokud jste již tuto otázku nediskutovali dříve, a doporučí vám nejvhodnější antikoncepční metodu.

První podání léku (mifepriston)

První lék se užije perorálně pod kontrolou lékaře. Po užití léku můžete obvykle pokračovat v běžných činnostech. Většinou nejsou přítomny vedlejší účinky ani bolest. Někdy se však mohou vyskytnout nevolnost, zvracení, průjem, mírné křeče nebo dokonce krvácení. Po užití léků můžete zaznamenat výskyt nežádoucích účinků, jako je bolest, nevolnost, zvracení, průjem, lehké křeče nebo dokonce krvácení.
Pokud se chcete dozvědět více informací o léku, o jeho nežádoucích účincích nebo kontraindikacích, přečtěte si příbalovou informaci k léku.

Užití druhého léku (mispregnolu)
(po 36–48 hodinách)

Druhý lé opět užijete ve zdravotnickém zařízení pod dohledem lékaře. Po použití tablety zůstanete ve zdravotnickém zařízení dvě hodiny na pozorování. V následujících hodinách pravděpodobně dojde ke krvácení a bolesti. Můžete si vzít léky proti bolesti, které vám předepsal lékař. Pokud silná bolest přetrvává i po užití léků proti bolesti, obraťte se na svého lékaře a navštivte předepisující středisko. Váš lékař vám sdělí, na koho se máte obrátit a kam v případě jakéhokoli problému. K vypuzení obvykle dochází do 4 hodin po podání druhého léku a může trvat až 72 hodin.

Kontrolní návštěva
(14–21 dní po prvním podání léku)

Tato následná návštěva je povinná a umožňuje potvrdit úspěšnost postupu ověřením, že bylo těhotenství ukončeno. Váš lékař provede navíc klinické a lékařské vyšetření (ultrazvukové vyšetření, β-hCG test z moči/krve). V případě neúspěchu vám lékař poskytne doporučení ohledně vašich dalších možností. Plodnost se po potratu obnoví s dalším menstruačním cyklem. Lékař vám proto poskytne poučení ohledně antikoncepce, pokud jste již tuto otázku nediskutovali dříve, a doporučí vám nejvhodnější antikoncepční metodu.

Metody umělého přerušení těhotenství.

Je možné, že budete potřebovat psychologickou podporu kdykoli během zákroku. Další informace o možných kontraindikacích, dalších méně častých vedlejších účincích spojených s farmakologickou metodou interrupce a o opatřeních při použití těchto léků naleznete v příbalové informaci k danému léku a z bezpečnostní karty z rukou lékaře. Krvácení a bolest jsou do jisté míry součástí procesu umělého přerušení těhotenství, protože z lékařského hlediska je farmakologické přerušení těhotenství podobné samovolnému či spontánnímu potratu.

Mějte na paměti, že při interrupci může dojít ke komplikacím. Proto se stejně jako u všech ostatních lékařských postupů doporučuje zvýšená opatrnost. V případě horečky (trvající déle než 24 hodin), malátnosti, bolesti přetrvávající navzdory použití analgetik, a/nebo silného/přetrvávajícího krvácení (Použití více než 2 hygienických vložek za hodinu po dobu více než 2 hodin během prvních dvou dnů a / nebo pokud krvácení trvá déle než 12 dní.), musíte okamžitě kontaktovat svého lékaře nebo zařízení, ve kterém byla interrupce provedena.

Metody umělého přerušení těhotenství.

Je možné, že budete potřebovat psychologickou podporu kdykoli během zákroku. Další informace o možných kontraindikacích, dalších méně častých vedlejších účincích spojených s farmakologickou metodou interrupce a o opatřeních při použití těchto léků naleznete v příbalové informaci k danému léku a z bezpečnostní karty z rukou lékaře. Krvácení a bolest jsou do jisté míry součástí procesu umělého přerušení těhotenství, protože z lékařského hlediska je farmakologické přerušení těhotenství podobné samovolnému či spontánnímu potratu.

Mějte na paměti, že při interrupci může dojít ke komplikacím. Proto se stejně jako u všech ostatních lékařských postupů doporučuje zvýšená opatrnost. V případě horečky (trvající déle než 24 hodin), malátnosti, bolesti přetrvávající navzdory použití analgetik, a/nebo silného/přetrvávajícího krvácení (Použití více než 2 hygienických vložek za hodinu po dobu více než 2 hodin během prvních dvou dnů a / nebo pokud krvácení trvá déle než 12 dní.), musíte okamžitě kontaktovat svého lékaře nebo zařízení, ve kterém byla interrupce provedena.

Chirurgická interrupce

Chirurgická interrupce je výkon prováděnáý speciálním přístrojem, která zahrnuje vakuovou aspiraci, realizovanou ve velké většině případů v anestezii. Chirurgickou interrupci provádí lékař na operačním sále zdravotnického zařízení. Výkon se provádí ve dvou krocích, se zohledněním odchylek podle místních předpisů, po potvrzení těhotenství a stanovení data početí.

Chirurgický zákrok

Chirurgický zákrok, který spočívá ve vakuové aspiraci, se provádí v lokální nebo celkové anestezii. Na základě vašich lékařských záznamů anesteziolog předem vyloučí potenciální kontraindikace pro použití anestetik. Lékař vám může poskytnout lék, který užijete 36 až 48 hodin před zákrokem a který připraví děložní hrdlo na operaci. Zároveň vám může předepsat antibiotika pro prevenci infekčních komplikací. Procedura chirurgické interrupce trvá přibližně dvacet minut. Po jejím dokončení budete převezena na jednotku postanestetické péče k dalšímu sledování. Zpravidla je zapotřebí několik hodin na zotavení bez ohledu na zvolenou metodu anestezie. V závislosti na předpisech dané země je pacientka po lokální anestezii propuštěna do domácí péče ve stejný den, zatímco po celkové anestézii může být vyzvána, aby nechodila domů sama, ale v doprovodu příbuzných nebo přátel. Ve dnech po chirurgickém ukončení těhotenství se může objevit pooperační krvácení a bolest. Tyto příznaky jsou výsledkem chirurgického výkonu a nevyžadují nutně návštěvu lékaře. Krvácení a bolest by se měly postupně snižovat.

Kontrolní návštěva
(14–21 dní po interrupci)

Tato následná návštěva je povinná a umožňuje ověřit, že bylo těhotenství přerušeno, na základě klinického vyšetření lékařem a stanovením hladiny β-hCG buď v moči nebo v krvi. Po umělém přerušení těhotenství se plodnost obnoví, jakmile nastane příští menstruační cyklus. Lékař vám proto poskytne poučení ohledně antikoncepce, pokud jste již tuto otázku nediskutovali dříve, a doporučí vám nejvhodnější antikoncepční metodu.

Chirurgický zákrok

Chirurgický zákrok, který spočívá ve vakuové aspiraci, se provádí v lokální nebo celkové anestezii. Na základě vašich lékařských záznamů anesteziolog předem vyloučí potenciální kontraindikace pro použití anestetik. Lékař vám může poskytnout lék, který užijete 36 až 48 hodin před zákrokem a který připraví děložní hrdlo na operaci. Zároveň vám může předepsat antibiotika pro prevenci infekčních komplikací. Procedura chirurgické interrupce trvá přibližně dvacet minut. Po jejím dokončení budete převezena na jednotku postanestetické péče k dalšímu sledování. Zpravidla je zapotřebí několik hodin na zotavení bez ohledu na zvolenou metodu anestezie. V závislosti na předpisech dané země je pacientka po lokální anestezii propuštěna do domácí péče ve stejný den, zatímco po celkové anestézii může být vyzvána, aby nechodila domů sama, ale v doprovodu příbuzných nebo přátel. Ve dnech po chirurgickém ukončení těhotenství se může objevit pooperační krvácení a bolest. Tyto příznaky jsou výsledkem chirurgického výkonu a nevyžadují nutně návštěvu lékaře. Krvácení a bolest by se měly postupně snižovat.

Kontrolní návštěva (14–21 dní po interrupci)

Tato následná návštěva je povinná a umožňuje ověřit, že bylo těhotenství přerušeno, na základě klinického vyšetření lékařem a stanovením hladiny β-hCG buď v moči nebo v krvi. Po umělém přerušení těhotenství se plodnost obnoví, jakmile nastane příští menstruační cyklus. Lékař vám proto poskytne poučení ohledně antikoncepce, pokud jste již tuto otázku nediskutovali dříve, a doporučí vám nejvhodnější antikoncepční metodu.

Mějte na paměti, že chirurgická interrupce je invazivní procedurametoda, která může být spojena s vedlejšími účinky, jako jsou např. bolest a ztráta krve. Různé ženy mohou tyto vedlejší účinky vnímat odlišně. Ve vzácných případech se mohou objevit komplikace, např. krvácení, poranění dělohy, infekce nebo problémy související s anestezií. Proto se doporučuje zvýšená opatrnost a v případě horečky, významné ztráty krve, silné bolesti břicha nebo malátnosti musíte kontaktovat lékaře. Doporučujeme vám konzultovat další informace o umělém přerušení těhotenství se spádovým specialistou, který vám také poskytne kontaktní údaje na nejbližší interrupční centrum.

Srovnání dvou metod umělého přerušení těhotenství

Methoda Farmakologická interrupce Chirurgická interrupce
Provedl/a 4 až 7 týdnů* amenory Školený adborník (obvykle lékař). Odborník prebírá odpovědnost
When 4 to 9 weeks* of amenorrhea 6 až 14 týdnů amenorey
Doba trvávni Několik dní 3 až 10 minut
Návštěvy 3 návštěvy 3 návštevy (vc̆etne poradenství) v závisloti na zemi nebo odborníkovi. Plánováno podle harmonogramu kliniky
Dodatené leky Léky port boleti ve věstině připadů Lokálni nebo celková anestézie. Léky proti bolesti
Krácení Obtížněji předvídatelné a kontrolovatelné. Obvykle o něco silnějši a delší než menstruace (tj.80 ml) Stejná celková ztráta krve jako při farmakologické interrupci, ale méně dni krvácení po výkonu
Vedlejši úinky** Křečovitá bolest (častá), nevolnost (zřídka) a zvracení nebo průjem. Někdy se objeví krátká křečovitá bolest, nevolnost nebo zvracení po prodělané operaci.
Komplikace (velum vzácné) Signé krvácení, pokrac̆ující těhotenství a infecte Poraněni dělohy, infecte, problémy s anestezii
Úinky na plodnost Žádná Žádná, pokud je výkon proveden správně a bez komplikací
Antikoncepe Nasadit okamžitě Nasadit okamžitě

* Tento limit může být prodloužen podle předpisů dané země
** Mohou se vyskytnout další nežádoucí účinky. (Viz příbalová informace)

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2nd Edition, 2018, p.42.