Abortinfo

Abortmetoder

Abortmetoder

Allmän information

En abort är en intim och personlig procedur som endast kan begäras av den gravida kvinnan själv och i enlighet med de lokala reglerna.

Särskilda kliniker, som till exempel abortkliniker, familjerådgivningscenter, läkarmottagningar och kliniker/sjukhus finns tillgängliga för att hjälpa, informera och underlätta för dig att fatta ditt beslut utifrån din situation. Läkare är skyldiga att följa vissa procedurer för att säkerställa en personlig och konfidentiell behandling. Om du vill kan du prata med en kvalificerad rådgivare (kurator, psykolog eller socialarbetare).

Om du bestämmer dig för att avsluta din graviditet krävs ett första besök hos barnmorska eller läkare för att fastställa hur långt framskriden graviditeten är. Din läkare/barnmorska kommer då att ge dig all information om de olika metoderna (beroende på de lokala reglerna), om ämnen som till exempel:

 • De olika stegen i procedurerna
 • De effekter och biverkningar som sannolikt kommer att upplevas (t.ex. menstruationsliknande kramper, smärta, illamående, kräkningar eller blödningar)
 • Varaktigheten för varje procedur och tillhörande potentiella risker och komplikationer
 • Smärthantering
 • Uppföljningsvård
 • Preventivmedelsrådgivning, och hur man börjar att använda eller byta preventivmedel.

I Sverige krävs ingen betänketid, och många kvinnor som är säkra på sitt abortbeslut väljer att utföra aborten direkt och får då den första tabletten direkt efter läkar-/barnmorskebesöket (i de fall man har beslutat att göra en medicinsk abort).

Abort är en medicinsk åtgärd och den kan innebära vissa risker och komplikationer. Rådgör med din läkare/barnmorska och se till att du har all information du behöver. Endast vårdpersonal får utföra denna åtgärd.

Det finns två olika abortmetoder: den medicinska metoden med medicinering och den kirurgiska metoden som utförs genom vakuumaspiration under narkos.

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2:a utgåvan, 2018.

Abortinfo

Abortmetoder

Allmän information

En abort är en intim och personlig procedur som endast kan begäras av den gravida kvinnan själv och i enlighet med de lokala reglerna.

Särskilda kliniker, som till exempel abortkliniker, familjerådgivningscenter, läkarmottagningar och kliniker/sjukhus finns tillgängliga för att hjälpa, informera och underlätta för dig att fatta ditt beslut utifrån din situation. Läkare är skyldiga att följa vissa procedurer för att säkerställa en personlig och konfidentiell behandling. Om du vill kan du prata med en kvalificerad rådgivare (kurator, psykolog eller socialarbetare).

Om du bestämmer dig för att avsluta din graviditet krävs ett första besök hos barnmorska eller läkare för att fastställa hur långt framskriden graviditeten är. Din läkare/barnmorska kommer då att ge dig all information om de olika metoderna (beroende på de lokala reglerna), om ämnen som till exempel:

 • De olika stegen i procedurerna
 • De effekter och biverkningar som sannolikt kommer att upplevas (t.ex. menstruationsliknande kramper, smärta, illamående, kräkningar eller blödningar)
 • Varaktigheten för varje procedur och tillhörande potentiella risker och komplikationer
 • Smärthantering
 • Uppföljningsvård
 • Preventivmedelsrådgivning, och hur man börjar att använda eller byta preventivmedel.

I Sverige krävs ingen betänketid, och många kvinnor som är säkra på sitt abortbeslut väljer att utföra aborten direkt och får då den första tabletten direkt efter läkar-/barnmorskebesöket (i de fall man har beslutat att göra en medicinsk abort)

Abort är en medicinsk åtgärd och den kan innebära vissa risker och komplikationer. Rådgör med din läkare/barnmorska och se till att du har all information du behöver. Endast vårdpersonal får utföra denna åtgärd.

Det finns två olika abortmetoder: den medicinska metoden med medicinering och den kirurgiska metoden som utförs genom vakuumaspiration under narkos.

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2:a utgåvan, 2018.

Medicinsk abort

Medicinsk abort framkallas genom att två läkemedel agerar synergistiskt och tas med 24–48 timmars mellanrum.

I Sverigen kan man välja att avsluta graviditeten på en vårdinrättning (sjukhus, auktoriserad klinik), en läkarmottagning eller i hemmet, men den första tabletten måste enligt abortlagen tas på vårdinrättningen/kliniken. Om du väljer att göra det i hemmet ska du se till att en familjemedlem och/eller en vän finns närvarande för att hjälpa dig om det skulle behövas. Dessutom bör du vara medveten om eventuella biverkningar i samband med medicinsk abort och vem du ska kontakta om det uppstår komplikationer. Inför abortbehandling screenas för bakteriell vaginos och klamydia, så att kvinnor som behöver får behandling.

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2:a utgåvan, 2018.

Första läkemedlet (mifepriston)

Det första läkemedlet tas oralt på sjukvårdsinrättningen/kliniken. Efter att ha tagit läkemedlet kan du i allmänhet återuppta dina normala aktiviteter. För kvinnor som sökt mycket tidigt och gör sin abort (före 5 veckor) tas ett blodprov för att kunna säkerställa effektiv behandling och utesluta extrauterin graviditet (S-hcg).

Du kan känna biverkningar, som till exempel smärta, illamående, kräkningar, diarré, lätta kramper eller till och med blödning.

Det andra läkemedlet (misoprostol, prostaglandin)
(24–48 timmar efter)

Enligt de lokala bestämmelserna kan du ta det andra läkemedlet antingen på en klinik eller ett sjukhus eller i hemmet. Om du väljer att göra det i hemmet ska du se till att en familjemedlem eller en vän finns närvarande för att hjälpa dig om det skulle behövas.

Under de efterföljande timmarna är det sannolikt att blödning och smärta uppstår. Du kan ta de smärtstillande medel som ordinerats av din läkare. Om du känner kraftig smärta trots smärtstillande medel, eller om du blöder mycket kraftigt, vilket brukar definieras som att du behöver byta två genomblödda maxibindor per timme, under mer än två timmar ska du också kontakta kliniken eller söka akut. Din klinik kan informera dig om vem du ska kontakta och vart du ska söka vård i händelse av problem.

Utstötning sker vanligtvis inom 4 timmar efter administreringen av det andra läkemedlet, men kan dröja upp till 72 timmar.

Kontroll
(7–21 dagar efter det första läkemedelsintaget)

Uppföljningen efter en medicinsk abort är viktig för att säkerställa att behandlingen fungerat och att graviditeten har avslutats. Medicinsk behandling misslyckas i 0,4 %. Uppföljningen kan ske på olika sätt beroende på klinikens lokala rutiner. De flesta kan själva följa upp sin behandling med ett graviditetstest i hemmet, som då ska vara negativt efter 2-3 veckor. För kvinnor som gör sin medicinska abort mycket tidigt (sk VEMA), görs uppföljning med ett blodprov efter 7 dagar (S-hcg) för att säkerställa att graviditeten avslutats och för att utesluta extrauterin graviditet. I vissa fall och enligt lokala rutiner, kan uppföljningen ske som ett separat besök på kliniken, eller via telemedicin.

Om processen misslyckats kommer din läkare att ge dig råd om vilka alternativ du har. Efter en abort är en kvinna fertil på nytt under nästa menstruationscykel. Därför kommer din läkare/barnmorska, om det inte har diskuterats tidigare, att ge dig råd om preventivmedel så att du kan välja den mest lämpliga metoden.

Första läkemedlet (mifepriston)

Det första läkemedlet tas oralt på sjukvårdsinrättningen/kliniken. Efter att ha tagit läkemedlet kan du i allmänhet återuppta dina normala aktiviteter. För kvinnor som sökt mycket tidigt och gör sin abort (före 5 veckor) tas ett blodprov för att kunna säkerställa effektiv behandling och utesluta extrauterin graviditet (S-hcg).

Du kan känna biverkningar, som till exempel smärta, illamående, kräkningar, diarré, lätta kramper eller till och med blödning.

Det andra läkemedlet (misoprostol, prostaglandin)
(24–48 timmar efter)

Enligt de lokala bestämmelserna kan du ta det andra läkemedlet antingen på en klinik eller ett sjukhus eller i hemmet. Om du väljer att göra det i hemmet ska du se till att en familjemedlem eller en vän finns närvarande för att hjälpa dig om det skulle behövas.

Under de efterföljande timmarna är det sannolikt att blödning och smärta uppstår. Du kan ta de smärtstillande medel som ordinerats av din läkare. Om du känner kraftig smärta trots smärtstillande medel, eller om du blöder mycket kraftig, vilket brukar definieras som att du behöver byta två genomblödda maxibindor per timme, under mer än två timmar, ska du också kontakta kliniken eller söka akut. Din klinik kan informera dig om vem du ska kontakta och vart du ska söka vård i händelse av problem.

Utstötning sker vanligtvis inom 4 timmar efter administreringen av det andra läkemedlet, men kan dröja upp till 72 timmar.

Kontroll
(7–21 dagar efter det första läkemedelsintaget)

Uppföljningen efter en medicinsk abort är viktig för att säkerställa att behandlingen fungerat och att graviditeten har avslutats. Medicinsk behandling misslyckas i 0,4 %. Uppföljningen kan ske på olika sätt beroende på klinikens lokala rutiner. De flesta kan själva följa upp sin behandling med ett graviditetstest i hemmet, som då ska vara negativt efter 2-3 veckor. För kvinnor som gör sin medicinska abort mycket tidigt (sk VEMA), görs uppföljning med ett blodprov efter 7 dagar (S-hcg) för att säkerställa att graviditeten avslutats och för att utesluta extrauterin graviditet. I vissa fall och enligt lokala rutiner, kan uppföljningen ske som ett separat besök på kliniken, eller via telemedicin.

Om processen misslyckats kommer din läkare att ge dig råd om vilka alternativ du har. Efter en abort är en kvinna fertil på nytt under nästa menstruationscykel. Därför kommer din läkare/barnmorska, om det inte har diskuterats tidigare, att ge dig råd om preventivmedel så att du kan välja den mest lämpliga metoden.

Abortmetoder

När som helst under proceduren kan du även känna ett behov av psykologiskt stöd.

Se bipacksedeln eller prata med läkare/barnmorska för att lära dig mer om potentiella kontraindikationer, andra ovanliga biverkningar förknippade med den medicinska metoden och försiktighetsåtgärder vid användning av dessa läkemedel. Kom ihåg att blödning och smärta till viss del är en del av abortprocessen eftersom medicinskt inducerad abort medicinskt sett liknar en spontan abort (missfall).

Även om det är sällsynt kan det uppstå komplikationer. I händelse av feber (längre än 24 timmar), illamående, smärta som kvarstår trots smärtstillande medel och/eller kraftig/ihållande blödning (användning av fler än två sanitetsbindor per timme under mer än två timmar under de första två dagarna och/eller om blödningen varar mer än 12 dagar) måste du omedelbart kontakta din läkare eller den klinik där aborten utfördes.

Abortmetoder

När som helst under proceduren kan du även känna ett behov av psykologiskt stöd.

Se bipacksedeln eller prata med läkare/barnmorska för att lära dig mer om potentiella kontraindikationer, andra ovanliga biverkningar förknippade med den medicinska metoden och försiktighetsåtgärder vid användning av dessa läkemedel. Kom ihåg att blödning och smärta till viss del är en del av abortprocessen eftersom medicinskt inducerad abort medicinskt sett liknar en spontan abort (missfall).

Även om det är sällsynt kan det uppstå komplikationer. I händelse av feber (längre än 24 timmar), illamående, smärta som kvarstår trots smärtstillande medel och/eller kraftig/ihållande blödning (användning av fler än två sanitetsbindor per timme under mer än två timmar under de första två dagarna och/eller om blödningen varar mer än 12 dagar) måste du omedelbart kontakta din läkare eller den klinik där aborten utfördes.

Kirurgisk abort

Kirurgisk abort är en procedur där man använder vakuumaspiration och som i de allra flesta fall utförs under narkos. Det utförs av en läkare i en operationssal på en vårdinrättning.

Proceduren utförs i två steg, med förbehåll för variationer enligt de lokala bestämmelserna, efter bekräftelse och datering av graviditeten. Inför abortbehandling screenas för bakteriell vaginos och klamydia, så att kvinnor som behöver får behandling.

Kirurgiskt ingrepp

Det kirurgiska ingreppet som utförs genom en vakuumaspiration sker under lokalbedövning eller narkos.

Baserat på din medicinska journal kommer narkosläkaren att i förväg utesluta eventuella kontraindikationer för narkos. Läkaren ger dig ett läkemedel som du ska ta 1-3 timmar innan ingreppet för att förbereda livmoderhalsen för ingreppet. Detta minskar även risken för att abortingreppet blir ofullständigt, och för infektion efter aborten.

Abortingreppet tar omkring fem minuter. Du kommer sedan att överföras till en avdelning för övervakning efter narkosen. Det krävs i allmänhet ett par timmar för att återhämta sig oavsett vilken bedövningsmetod som valts.

Under dagarna efter ett kirurgiskt avslutande av graviditeten kan du uppleva blödning och smärta efter operationen. Blödningen och smärtan ska gradvis minska.

Läkaren ska i samband med abortingreppet säkerställa att behandlingen har avslutat graviditeten. Det görs genom att inspektera utbytet, dvs graviditetsmaterialet, eller genom ett ultraljud direkt efter ingreppet. Därefter behövs ingen ytterligare kontroll efter aborten.

Kirurgiskt ingrepp

Det kirurgiska ingreppet som utförs genom en vakuumaspiration sker under lokalbedövning eller narkos.

Baserat på din medicinska journal kommer narkosläkaren att i förväg utesluta eventuella kontraindikationer för narkos. Läkaren ger dig ett läkemedel som du ska ta 1-3 timmar innan ingreppet för att förbereda livmoderhalsen för ingreppet. Detta minskar även risken för att abortingreppet blir ofullständigt, och för infektion efter aborten.

Abortingreppet tar omkring fem minuter. Du kommer sedan att överföras till en avdelning för övervakning efter narkosen. Det krävs i allmänhet ett par timmar för att återhämta sig oavsett vilken bedövningsmetod som valts.

Under dagarna efter ett kirurgiskt avslutande av graviditeten kan du uppleva blödning och smärta efter operationen. Blödningen och smärtan ska gradvis minska.

Läkaren ska i samband med abortingreppet säkerställa att behandlingen har avslutat graviditeten. Det görs genom att inspektera utbytet, dvs graviditetsmaterialet, eller genom ett ultraljud direkt efter ingreppet. Därefter behövs ingen ytterligare kontroll efter aborten.

Tänk på att kirurgisk abort är en invasiv procedur och vissa biverkningar, som till exempel smärta och blodförlust, är en förväntad del av processen.

Även om det är sällsynt att det inträffar ska du vara uppmärksam på att komplikationer kan uppstå, som till exempel blödning, skada på livmodern, infektion eller problem relaterade till narkosen. Därför rekommenderas vaksamhet och du måste kontakta din läkare om du upplever feber, stora blödningar, kraftig buksmärta eller illamående.

För mer information om abort, ber vi dig att kontakta din läkare/barnmorska, som kan ge dig kontaktuppgifterna till den närmsta abortkliniken.

Jämförelse av de två abortmetoderna

Metod Medicinsk abort Kirurgisk abort/aspiration
Utförs av Patienten, som själv tar tabletten. Mer ansvar för kvinnan. Utbildad sjukvårdspersonal (läkare). Sjukvårdspersonalen tar ansvaret.
När* 4 till 10 veckor av amenorré 6 till 12 veckor av amenorré
Varaktighet Flera dagar 3 till 10 minuter
Besök 1 till 3 besök (inkl. rådgivning) varierar beroende vilket land eller vilken vårdpersonal som det gäller. Möjlighet att planera enligt patientens önskemål. 2 till 3 besök (inkl. rådgivning) varierar beroende vilket land eller vilken vårdpersonal som det gäller. Planeras enligt klinikens schema.
Ytterligare läkemedel Smärtstillande medel i de flesta fall. Lokalbedövning eller narkos. Smärtstillande medel.
Blödning Svårare att förutsäga och kontrollera, med större individuell variation. Vanligtvis lite kraftigare och längre än menstruationen. Ju tidigare abort, desto mindre blödning. Samma totala blodförlust som vid medicinsk abort, men mer förutsägbar blödning under i medeltid 10  dagar efter ingreppet.
Biverkningar** Krampliknande smärta (ofta), illamående och kräkningar (sällan) eller diarré. Ibland krampliknande smärta, illamående och kräkningar efter operationen.
Komplikationer (mycket sällsynta) Kraftig blödning, fortsatt graviditet och infektion (betydligt mer ovanligt med infektion jämför med efter kirurgisk abort). Infektion, skada på livmodern, narkosproblem.
Effekter på fortplantningen Inga Inga
Preventivmedel Effektiv metod behövs omedelbart. Effektiv metod behövs omedelbart.

* Denna gräns kan vara längre, beroende på vilken nationell gräns som gäller
**Andra biverkningar kan förekomma. (Se bipacksedeln)

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2:a utgåvan, 2018, sid 42.