img-Contraception
picto-Contraception
picto-Contraception

Preventivmedel

Att välja den preventivmetod som passar dig är det bästa sättet att effektivt förhindra en oönskad graviditet.

Vart ska du gå?

Många vårdinrättningar, som till exempel barnmorskemottagningar, gynekologmottagningar och vårdcentraler, finns tillgängliga för att informera dig om olika preventivmetoder.

Förskrivande barnmorskor och läkare (allmänläkare och gynekologer), finns tillgängliga för att svara på dina frågor och hjälpa dig att göra ett välgrundat val när det gäller preventivmedel.

Metoderna

Det finns olika preventivmetoder och var och en är mer eller mindre lämplig för olika situationer och olika kvinnor. Kvinnan väljer, med vårdpersonalens hjälp, den metod som passar just henne bäst.

Alla preventivmedel är inte lika effektiva. Referensmetoder när det gäller effektivitet för preventivmedel är de gestagenbaserade preventivmetoderna (p-piller, implantat, plåster och vaginalring) och spiral eller intrauterint system.

Pilulle contraceptive
Pilulle contraceptive

P-piller

Det är det mest utbredda sättet att använda preventivmedel. Ett enda missat piller kan i vissa situationer orsaka att preventivmetoden inte lyckas.

Alla p-piller består av en eller två hormoner, antingen enbart gestagen eller tillsammans med östrogener, som är nära det naturliga kvinnliga hormonet.

Det finns två typer:

  • Kombinerade p-piller (östrogen och gestagen)
  • P-piller med enbart gestagen

Hur fungerar det?

P-piller fungerar på olika nivåer: det blockerar ägglossningen, förtunnar livmoderns slemhinna (endometrium) och ändrar konsistensen hos sekretet i livmoderhalsen. Sekretet blir tjockare och förhindrar spermiernas passage.

Tänk på följande

P-piller förhindrar inte sexuellt överförbara infektioner.
Endast kondomer (manliga och kvinnliga) förhindrar dessa infektioner.

Kombinerade p-piller

P-piller med enbart gestagen

Tänk på följande

P-piller förhindrar inte sexuellt överförbara infektioner.
Endast kondomer (manliga och kvinnliga) förhindrar dessa infektioner.

Kombinerade p-piller

P-piller med enbart gestagen

Kondom

Hur fungerar det?

Kondom för män

Kondomen för män är en tunn hylsa av gummi eller polyuretan. Den rullas över en styv penis före penetrationen och fångar upp spermierna så att de hindras från att komma in i slidan. Den måste sitta på under hela samlaget, och mannen ska sedan hålla runt kondomen när penis dras ut efter utlösningen, för att föhindra att den glider av. Kondomens säkerhet är mycket användarberoende, men i studier är skyddet ca 85%.

Kondom för kvinnor

Den kvinnlig kondomen är en gummibehållare som förs in i slidan. Öppningen består av en bredare kant och en ring som placeras runt slidmynningens utsida.
Kan sättas in upp till 8 timmar innan samlag.

.

Tänk på följande

Kvinnliga och manliga kondomer är ett effektivt skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Implantat

Preventivmedelsimplantat är en tunn och böjlig stav som sätts in av en läkare under huden på armens övre insida med lokalbedövning.

Hur fungerar det?

Preventivmedelsimplantatet frigör ett gestagen, och är godkänd för användande i tre år. Det kontinuerliga frigörandet av gestagen förhindrar ägglossningen i de flesta fall och gör att sekretet från livmoderhalsen blir tjockare, vilket gör det svårt för spermierna att passera till livmodern och nå ett obefruktat ägg. Metoden är användaroberoende och långverkande, och därför mycket säker, 99.9%.

Tänk på följande

Implantat förhindrar inte sexuellt överförbara infektioner. Endast kondomer (manliga och kvinnliga) förhindrar dessa infektioner.

Long-acting reversible contraception – the effective and appropriate use of long-acting reversible contraception. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health. På beställning av National Institute for Health and Clinic Excellence i oktober 2005. Publicerad av RCOG Press. ISBN 1-904752-18-7

Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception 83 (2011) 397–404.

Spiral

Spiral är en effektiv preventivmetod med en långvarig verkan från 3 till 6 år. Säkerheten är 99.2%-99.8%.

Kopparspiralen är också ett mycket säkert akut-preventivmedel, och kan effektivt förhindra en graviditet om den sätts in inom 5 dygn efter ett oskyddat samlag.

Spiralen placeras i livmodern. Det finns två typer av spiraler:

  • Kopparspiral
  • Hormonspiral

Kopparspiralen har en dubbel funktion:

  • Å ena sidan modifieras funktionen och livskraften hos spermierna och äggcellerna genom att koppar förhindrar att de möts.
  • Å andra sidan orsakar det ett lokalt inflammatoriskt gensvar i endometriet, vilket gör det svårt för ägget att fastna.

Hormonspiralerinnehåller gestagen som verkar lokalt i livmoderslemhinnan, och fungerar på 3 nivåer:

  • Det förändrar cervixsekretet och förhindrar spermiernas passage.
  • Det förtunnar endometriet, vilket gör det svårare för ägget att fastna i livmodern.

  • Det kan blockera ägglossningen hos vissa kvinnor.

Tänk på följande

Spiral skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Endast kondomer (manliga och kvinnliga) förhindrar dessa infektioner.

Vaginal ring

Det är en böjlig ring tillverkad av porös plast som innehåller en blandning av östrogen och gestagen. Den hormonella funktionen hos p-ring är jämförbart med p-piller. Säkerheten mot graviditet är också densamma som för p-piller, 91%.

Hur fungerar det?

Den passar in i slidan och hormonerna frigörs under tre veckor. I slutet av den tredje veckan ska vaginalringen avlägsnas.

Det frigörs ett östrogen och ett gestagen, som förhindrar ägglossningen och förändrar cervixsekretet för att förhindra spermiernas passage genom livmoderhalsen.

Tänk på följande

Vaginalringen skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Endast kondomer (manliga och kvinnliga) förhindrar dessa infektioner.

Hormonplåster

Hormonplåstret eller p-plåstret ser ut som ett frimärke. Det kan appliceras på skinkan, buken eller utsidan av armen.

När det har applicerats måste det bytas ut varje vecka under tre veckor.

Hur fungerar det?

Det frigör ett östrogen och ett gestagen. Den hormonella funktionen och effektiviteten är jämförbar med p-piller. Hormonerna förhindrar ägglossning och och förändrar cervixsekretet för att förhindra spermiernas passage genom livmoderhalsen. Effektiviteten, eller säkerheten mot graviditet, är 91%.

Tänk på följande

Hormonplåster skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Endast kondomer (manliga och kvinnliga) förhindrar dessa infektioner.

Injicerbara preventivmedel med endast gestagen

Denna preventivmetod, sk P-spruta består av en intramuskulär injektion av gestagen var tredje månad.

Hur fungerar det?

Gestagenet förhindrar ägglossningen, förändrar cervixsekretet för att hindra spermiernas passage genom livmoderhalsen och förändrar endometriet så att det blir tunt. Effektiviteten, dvs säkerheten mot graviditet är 94%.

Tänk på följande

Injicerbara preventivmedel med gestagen skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Endast kondomer (manliga och kvinnliga) förhindrar dessa infektioner.

Sterilisering som preventivmetod

Sterilisering som preventivmetod är en definitiv och permanent metod. I Sverige har man rätt att begära sterilisering om man fyllt 25 år. Sterilisering är mycket säkert mot graviditet, 99.5%-99.8%.

Hur fungerar det?

För män utförs vasektomi (delning av sädesledarna). Operationen kan utföras i lokalbedövning. 3 månader efter opertionen måste man lämna ett spermaprov för att kontrollera att operationen har haft avsedd effekt.

För kvinnor utförs delning eller blockering av äggledarna. Operationen görs vanligen som en titthålsoperation, vilket kräver narkos.

Tänk på följande

Dessa ingrepp utförs endast på vårdinrättningar/kliniker.

Spermiedödande medel

Hur fungerar det?

Spermiedödande medel är ämnen som neutraliserar eller förstör spermier.

De förekommer i form av skum, kräm, gelé eller ägg som förs in i slidan. De ska användas i kombination med pessar.

Tänk på följande

Spermiedödande medel skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner.
Endast kondomer (manliga och kvinnliga) förhindrar dessa infektioner.

Naturliga metoder

Hur fungerar det?

Dessa metoder innebär att identifiera ägglossningsperioden för att undvika fertila samlag under denna tidsperiod. Metoden är användarberoende och kräver hög motivation och ett regelbundet liv. Metoden fungerar sämre för kvinnor med oregelbunden menstruationscykel. Effektiviteten, dvs säkerheten mot graviditet, är 86% (men varierar stort mellan olika p-datorer, appar och kvinnor).

Tänk på följande

Naturliga metoder är opålitliga och oklara eftersom ägglossningen kan inträffa före eller efter den tidpunkt då den förväntas beroende på livsstilen för kvinnan eller paret …

Pessar

Hur fungerar det?

Pessar är skålformade enheter som förs in i slidan och täpper till livmoderhalsen för att förhindra spermiernas rörelse.

Dessa måste sättas in före samlaget och måste tas bort först flera timmar senare. Det rekommenderas ofta att kombinera med användning av spermiedödande medel.

Tänk på följande

Pessar skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Endast kondomer (manliga och kvinnliga) förhindrar dessa infektioner.

Akut p-piller

Det används efter oskyddat eller otillräckligt skyddat samlag (utan preventivmedel eller misslyckad preventivmetod …)

Hur fungerar det?

Akut p-piller kallas även för ”dagen efter-piller” och måste tas så snart som möjligt efter ett oskyddat samlag. Akut-p-pillret stoppar eller fördröjer ägglossningen, om det tas innan den sk LH-peaken inträffat. Om ägglossningen ändå inträffar, kan akut-p-piller inte påverka implantationen, och det är därför mindre säkert som akut-metod än kopparspiral.

Tänk på följande

Det orala akuta p-pillret är en metod som endast bör användas i undantagsfall. Det får inte användas som en ersättning för en vanlig preventivmetod.

Intrauterint system av koppar kan placeras som ett akutpreventivmedel upp till 5 dagar efter det oskyddade samlaget.