Allt om
graviditet

Ägglossning

Ägglossning sker när ett ägg lossnar från follikeln i äggstocken.
Ägget släpps ut i äggledaren, där det kommer att befruktas.

Ägglossningsdatumet varierar från kvinna till kvinna. Ägglossningen inträffar vanligtvis den 14:e dagen efter början av den sista menstruationsperioden. Men det är även möjligt för en kvinna att ha en 30-dagarscykel med ägglossning dag 16.

Implantation

Den fertila perioden är den fas under vilken oskyddat samlag kan leda till befruktning av ett ägg med spermier och resultera i en graviditet. Denna tidsperiod är inte begränsad till datumet för ägglossningen eftersom spermier kan leva i upp till fem dagar i en kvinna och ägget kan överleva omkring 24 timmar. Det är därför som den fertila perioden börjar fem dagar före ägglossningen och slutar 24 timmar efter.

Menstruationscykler är ofta olika från kvinna till kvinna, vilket gör det svårt att exakt bestämma vilken som är den fertila perioden för en viss kvinna.

Befruktningen av ägget med spermier sker i äggledarna. Därefter färdas ägget under 7 dagar till livmodern och bäddar in sig i livmoderns slemhinna. Det kallas för implantation.

Implantation

Den fertila perioden är den fas under vilken oskyddat samlag kan leda till befruktning av ett ägg med spermier och resultera i en graviditet. Denna tidsperiod är inte begränsad till datumet för ägglossningen eftersom spermier kan leva i upp till fem dagar i en kvinna och ägget kan överleva omkring 24 timmar. Det är därför som den fertila perioden börjar fem dagar före ägglossningen och slutar 24 timmar efter.

Menstruationscykler är ofta olika från kvinna till kvinna, vilket gör det svårt att exakt bestämma vilken som är den fertila perioden för en viss kvinna.

Befruktningen av ägget med spermier sker i äggledarna. Därefter färdas ägget under 7 dagar till livmodern och bäddar in sig i livmoderns slemhinna. Det kallas för implantation.

De kliniska tecknen på graviditet

Vissa tecken kan tyda på graviditet, som till exempel …

  • En försenad menstruation
  • Ömhet i brösten

  • Illamående

Dessa tecken är inte alltid specifika för en graviditet och ska inte oroa dig. Men om du upplever dem bör du göra ett graviditetstest.

Under de första dagarna av graviditeten börjar trofoblasthormonet, som blir till moderkakan, att producera b-hCG (beta-subenhet av humant koriongonadotropin). Detta hormon är en specifik markör som visar om en kvinna är gravid eller inte. Det kan mätas från och med den förväntade dagen för nästa menstruation, eller ungefär 14 dagar efter befruktningen.

Graviditetstest

Graviditetstester finns att köpa på apotek. De mäter förekomsten av b-hCG i urinen.

Det finns många olika graviditetstester tillgängliga och noggrannheten och känsligheten varierar från märke till märke. Du måste läsa anvisningarna noggrant för att vara säker på att du testar vid rätt tidpunkt. Om du testar för tidigt kan du få ett ”falskt negativt” resultat eftersom nivån av b-hCG är för låg för att mätas. Hormonet b-hCG kan mätas i urinen när en menstruation har uteblivit, vilket är ungefär 14 dagar efter befruktningen.

Efter fem veckor sedan början av den sista menstruationsperioden (eller amenorré) går det att utföra en ultraljudsundersökning för att bekräfta graviditeten.

Datering av graviditeten

En läkare eller barnmorska kan bekräfta din graviditet och hur långt framskriden graviditeten är (hur länge du har varit gravid).

En graviditet uttrycks vanligtvis i veckor sedan början av den sista menstruationen (veckor sedan sista menstruationens första dag) eller veckor med amenorré. Graviditeten kan dateras från sista mens, eller med ultraljudsundersökning.

Datera graviditeten genom att ange den sista menstruationens första dag med hjälp av dateringsverktyget nedan.

Datering av graviditeten

En läkare eller barnmorska kan bekräfta din graviditet och hur långt framskriden graviditeten är (hur länge du har varit gravid).

En graviditet uttrycks vanligtvis i veckor sedan början av den sista menstruationen (veckor sedan sista menstruationens första dag) eller veckor med amenorré. Graviditeten kan dateras från sista mens, eller med ultraljudsundersökning.

Datera graviditeten genom att ange den sista menstruationens första dag med hjälp av dateringsverktyget nedan.