POLICY FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
OCH SEKRETESSPOLICY

EXELGYN är uppmärksam på skyddet av personuppgifter för sina leverantörer och/eller kunder och/eller praktikanter, för alla personer som besöker EXELGYNs webbplats och i allmänhet för alla personer vars personuppgifter EXELGYN kan komma att behandla.

Syftet med denna policy för skydd av personuppgifter är att ge de registrerade viktig information om hur EXELGYN behandlar deras personuppgifter och hur de registrerade kan utöva sina rättigheter. Den syftar också till att uppfylla kraven i den nya förordningen om skydd av personuppgifter (förordning nr 2016/679) som träder i kraft den 25 maj 2018.

1. Insamling av uppgifter

Vi samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter när du använder våra tjänster enligt följande villkor.

Ditt besök på vår webbplats registreras. I huvudsak registreras datum och tid, typ av webbläsare och operativsystem för din enhet samt de sidor du har besökt. En personreferens är i allmänhet inte möjlig för oss, och det är heller inte meningen.

De uppgifter som samlas in av chattroboten är anonyma uppgifter som inte kräver användning av personuppgifter och som därför inte gör det möjligt att identifiera användarna. Dessa uppgifter samlas endast in i form av en knapp att klicka på; ingen fri text kan samlas in.

De insamlade uppgifterna används på ett aggregerat sätt för statistiska ändamål och för att förbättra användarupplevelsen och för att upptäcka eventuella funktionsstörningar.

Uppgifterna används av den marknadsföringsgrupp som ägnar sig åt projektet och av kommunikationsbyrån.

Allmän dataskyddsförordning (GDPR)

Om och när vi samlar in, innehar och behandlar dina personuppgifter kommer du att ha särskilda rättigheter som registrerad. EXELGYN kommer att ge verkan åt dessa rättigheter i enlighet med de tillämpliga europeiska och lokala nationella dataskyddslagarna.

  1. Rätt till tillgång och rättelse: Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig, samt rätt att begära rättelse av de personuppgifter vi har om de är felaktiga.
  2. Rätt till radering och begränsning av behandling: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Dessa rättigheter är begränsade och kommer endast att gälla under vissa omständigheter och när inga undantag gäller.
  3. Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi innehar samt rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan registeransvarig. Denna rättighet omfattas av vissa villkor och kan till exempel inte tillämpas om det inte är tillåtet av hänsyn till allmänintresset eller om det inte är tekniskt genomförbart.
  4. Rätt att invända: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om uppgifterna behandlas av skäl som rör allmänintresse, vetenskapliga eller statistiska skäl kan du fortfarande invända och det blir vårt ansvar att visa att behandlingen av uppgifterna är legitim.

2. Användning och utlämnande av uppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel när du gör en kontaktförfrågan (t.ex. ditt namn och din adress eller din e-postadress), kommer endast att behandlas för de ändamål för vilka du har gjort uppgifterna tillgängliga för oss.

De lagrade uppgifterna kommer inte att säljas eller på något sätt distribueras till andra parter.

I den mån vi använder oss av tjänsteleverantörer för att utföra och bearbeta behandlingen regleras avtalsförhållandet i enlighet med tillämpliga rättsliga bestämmelser.

3. Samtycke och återkallelse

Om du har gett oss ditt samtycke till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke.

4. Lagringsperiod

Dina personuppgifter kommer endast att lagras till dess att det syfte för vilket de samlades in har uppfyllts, eller av statistikskäl under en period på 12 månader.

5. Användning av cookies

a) Allmänt

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din enhet. En del av de cookies som vi använder raderas igen efter att webbläsarsessionen har avslutats, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies).

b) Samtycke

Genom att bekräfta samtyckesknappen på hemsidan har du samtyckt till användningen av cookies. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies, som inte är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, med verkan för framtiden. Använd avbrytningsknappen för att göra detta. Om cookies inte accepteras kan dock funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

c) Kontroll och radering av cookies

Du kan också kontrollera och/eller radera cookies som du vill, förutsatt att du har samtyckt till deras användning. Du kan ta reda på hur du gör, till exempel här: Du kan till exempel se hur du kan göra det här: AllAboutCookies.org. Du kan radera alla cookies som lagras på din enhet och konfigurera de flesta webbläsare så att de förhindrar lagring av cookies. Då kan du behöva göra vissa inställningar manuellt när du besöker en sida igen och acceptera att vissa funktioner försämras. Observera också de alternativ som nämns i punkt d) nedan.

d) Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatören och för att tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer under inga omständigheter att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter från Google. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att du i så fall kanske inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar de uppgifter som samlats in om dig på det sätt och för de ändamål som anges ovan.

Du kan när som helst invända mot insamlingen av uppgifter med verkan för framtiden genom att använda tillägget för avaktivering av Google Analytics i webbläsaren på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan också förhindra att Google Universal Analytics samlar in uppgifter genom att klicka på följande länk. En cookie sätts för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats:

Deaktivera Google Analytics

Vi uppmärksammar dig på att denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp ()”. Följaktligen lagras IP-adresser endast i anonym form, så att direkt personlig hänvisning i samband med de lagrade uppgifterna är utesluten.

6. Dina rättigheter, information

På begäran får du kostnadsfri information om alla personuppgifter som vi har lagrat om dig.

Om du har ytterligare frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter samt om hur du kan hävda dina lagstadgade rättigheter till skydd av dina personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post: info@exelgyn.com