PRIVACYBELEID

EXELGYN besteedt veel aandacht aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leveranciers en / of klanten en / of stagiaires, van elke persoon die toegang heeft tot haar website, en in het algemeen van elke persoon wiens persoonlijke gegevens zij kan verwerken.

Het doel van dit privacybeleid is om betrokkenen te voorzien van belangrijke informatie over hoe EXELGYN hun persoonsgegevens verwerkt en over hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Het is ook bedoeld om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Verordening nr. 2016/679) die in werking treedt op 25 mei 2018.

A. Gegevensverzameling

Bij het gebruik van onze diensten verzamelen, bewaren en verwerken wij persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden.

Uw bezoek aan onze website wordt geregistreerd. In wezen worden de datum en tijd, het type browser en het besturingssysteem van uw apparaat en de pagina’s die u hebt bezocht, geregistreerd. Een persoonlijke referentie is voor ons over het algemeen niet mogelijk en ook niet bedoeld.

De gegevens die door de chatbot worden verzameld, zijn anonieme gegevens, waarvoor het gebruik van persoonlijke gegevens niet nodig is, waardoor de identificatie van gebruikers niet mogelijk is. Deze gegevens worden alleen verzameld in de vorm van een knop waarop kan worden geklikt; er kan geen vrije tekst worden verzameld.

De verzamelde gegevens worden op geaggregeerde wijze gebruikt voor statistische doeleinden en om de gebruikerservaring te verbeteren en om eventuele storingen op te sporen.

De gegevens worden gebruikt door het marketingteam dat zich bezighoudt met het project en het communicatiebureau.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als en wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken, krijgt u als betrokkene specifieke rechten. EXELGYN geeft uitvoering aan deze rechten in overeenstemming met de toepasselijke Europese en lokale nationale gegevensbeschermingswetten.

  1. Recht op toegang en rectificatie: u hebt het recht om een kopie op te vragen van de informatie die we over u hebben, evenals het recht om de correctie van de persoonlijke gegevens die we hebben te verzoeken als deze onjuist zijn.
  2. Recht op wissing en beperking van de verwerking: u heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn beperkt en zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden en als er geen uitzonderingen van toepassing zijn.
  3. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om een kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben, evenals het recht om te vragen dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke. Dit recht is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en is mogelijk niet van toepassing als het bijvoorbeeld om redenen van algemeen belang niet is toegestaan of technisch niet haalbaar is.
  4. Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als de gegevens worden verwerkt om redenen van algemeen belang, wetenschappelijke of statistische doeleinden, kunt u nog steeds bezwaar maken en is het onze verantwoordelijkheid om de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens aan te tonen.

B. Gebruik en openbaarmaking van gegevens

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het doen van een contactverzoek (bijvoorbeeld uw naam en adres of uw e-mailadres), worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld.

De opgeslagen gegevens worden niet verkocht of op enigerlei wijze verspreid aan andere partijen.

Voor zover we serviceproviders gebruiken om de verwerking uit te voeren en te verwerken, wordt de contractuele relatie beheerst in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

C. Toestemming en herroeping

Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

D. Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt, of om statistische redenen voor een periode van 12 maanden.

E. Utilisation des cookies

a) Generaal

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Een deel van de door ons gebruikte cookies wordt weer verwijderd nadat de browsersessie is beëindigd, d.w.z. nadat u uw browser heeft afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

b) Toestemming

Door de toestemmingsknop op de startpagina te bevestigen, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies, die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Gebruik hiervoor de annuleringsknop. Als cookies echter niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

c) Controle en verwijdering van cookies

U kunt cookies ook naar wens beheren en / of verwijderen, op voorwaarde dat u toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan. Hoe u dit kunt doen, vindt u bijvoorbeeld hier: AllAboutCookies.org. U kunt alle cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen verwijderen en de meeste browsers configureren om de opslag van cookies te voorkomen. Het kan zijn dat u enkele instellingen handmatig moet maken wanneer u een pagina opnieuw bezoekt en de achteruitgang van bepaalde functies accepteert. Let ook op de opties genoemd in letter d) hieronder.

d) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere Google-gegevens in verband brengen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens die over u zijn verzameld door Google op de manier en voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens met effect voor de toekomst door gebruik te maken van de Google Analytics-add-on voor het deactiveren van de browser op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt het verzamelen van gegevens door Google Universal Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt:

Schakel Google Analytics uit

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp ()”. Daarom worden IP-adressen alleen in anonieme vorm opgeslagen, zodat directe persoonlijke verwijzing in verband met de opgeslagen gegevens is uitgesloten.

F. Uw rechten, informatie

Op verzoek ontvangt u gratis informatie over alle persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen.

Als u nog vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, en over het doen gelden van uw wettelijk toegekende rechten op de bescherming van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via e-mail: info@exelgyn.com


September 2020