JURIDISKS
PAZIŅOJUMS

1. Tīmekļa vietnes prezentācija.

Saskaņā ar 2004. gada 21. jūnija likuma Nr. 2004-575 par uzticību digitālajai ekonomikai 6. pantu ABORTINFO tīmekļa vietnes www.abortinfo.com lietotāji ir informēti par dažādu tās izveidē un uzraudzībā iesaistīto pušu identitāti:

Īpašnieks:

EXELGYN
254, Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Tālrunis: +33 (0)1 73 00 16 40

Publikāciju vadītājs:

EXELGYN
E-pasts: info@exelgyn.com

Tīmekļa vietnes pārzinis:

THE FARM & CO
6 rue Corot – 75016 PARIS
Tīmekļa vietne: www.thefarmandco.fr
E-pasts: contact@thefarmandco.fr

Hostings:

OVH SAS
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
France

2. Vietnes un piedāvāto pakalpojumu izmantošanas vispārīgie nosacījumi.

ABORTINFO tīmekļa vietnes izmantošana nozīmē pilnīgu piekrišanu turpmāk aprakstītajiem vispārīgajiem lietošanas nosacījumiem. Šos lietošanas nosacījumus var mainīt vai papildināt jebkurā laikā. Tādēļ ABORTINFO tīmekļa vietnes lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem iepazīties.

Šī vietne parasti ir pieejama lietotājiem jebkurā laikā. Tomēr EXELGYN var lemt par tehniskās apkopes pārtraukumu, cenšoties iepriekš informēt lietotājus par apkopes datumiem un laikiem.

Uzņēmums EXELGYN regulāri atjaunina ABORTINFO tīmekļa vietni. Tāpat juridiskos paziņojumus var grozīt jebkurā laikā: tie tomēr ir saistoši lietotājam, kurš ir aicināts tos lasīt pēc iespējas biežāk, lai iepazītos ar jauno informāciju.

3. Sniegto pakalpojumu apraksts.

ABORTINFO tīmekļa vietnes mērķis ir sniegt informāciju par aborta procesu.

EXELGYN cenšas ABORTINFO tīmekļa vietnē sniegt pēc iespējas precīzāku informāciju. Tomēr to nevar saukt pie atbildības par izlaidumiem, neprecizitātēm un trūkumiem atjaunināšanā, ko izraisījis uzņēmums pats vai trešās puses partneri, kas sniedz šo informāciju.

Visa informācija, kas norādīta ABORTINFO tīmekļa vietnē, ir sniegta tikai informatīvos nolūkos un var tikt mainīta. Turklāt informācija ABORTINFO tīmekļa vietnē nav pilnīga. Tā ir pakļauta izmaiņām, kas veiktas pēc tam, kad tā tika ievietota tiešsaistē.

4. Līguma ierobežojumi attiecībā uz tehniskajiem datiem.

Vietnē tiek izmantota JavaScript tehnoloģija.

Vietne nav atbildīga par jebkādiem materiāliem zaudējumiem, kas saistīti ar vietnes izmantošanu. Turklāt vietnes lietotājs apņemas piekļūt vietnei, izmantojot jaunāko, bezvīrusu aprīkojumu un jaunākās paaudzes, atjauninātu pārlūkprogrammu.

5. Intelektuālais īpašums un viltošana.

EXELGYN ir intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai tam ir tiesības izmantot visus vietnē pieejamos elementus, jo īpaši tekstus, attēlus, diagrammas, logotipus, ikonas.

Jebkāda vietnes elementu vai to daļas reproducēšana, atveidošana, pārveidošana, publicēšana vai pielāgošana neatkarīgi no izmantotajiem līdzekļiem vai procesa ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no: EXELGYN.

Jebkāda neatļauta vietnes vai tās elementu izmantošana tiks uzskatīta par pārkāpumu un tiks saukta pie atbildības saskaņā ar Intelektuālā īpašuma kodeksu, L.335-2 un turpmākajiem pantiem.

6. Atbildības ierobežojumi.

EXELGYN nevar tikt saukts pie atbildības par tiešu vai netiešu kaitējumu lietotāja aprīkojumam, kas radies, piekļūstot EXELGYN vietnei, vai nu izmantojot aprīkojumu, kas neatbilst 4. punktā norādītajām specifikācijām, vai kļūdas vai nesaderības rezultātā.

EXELGYN nav atbildīgs arī par netiešiem zaudējumiem (piemēram, uzņēmējdarbības zaudēšanu vai iespēju zaudēšanu), kas radušies, izmantojot ABORTINFO tīmekļa vietni.

7. Personas datu pārvaldība.

Francijā personas datus jo īpaši aizsargā 1978. gada 6. janvāra likums Nr. 78-87, 2004. gada 6. augusta likums Nr. 2004-801, Kriminālkodeksa pants L. 226-13 un 1995. gada 24. oktobra Eiropas direktīva.

Izmantojot ABORTINFO tīmekļa vietni, var tikt vākti šādi dati: saišu URL, caur kurām lietotājs piekļuvis ABORTINFO tīmekļa vietnei, lietotāja piekļuves nodrošinātājs, lietotāja interneta protokola (IP) adrese.

Jebkurā gadījumā EXELGYN ievāc tikai tādu personas informāciju, kas attiecas uz lietotāju, lai varētu sniegt noteiktus pakalpojumus, ko piedāvā ABORTINFO tīmekļa vietne. Lietotājs sniedz šo informāciju, pilnībā pārzinot faktus, jo īpaši, ja viņš pats to ievada. Pēc tam ABORTINFO tīmekļa vietnes lietotājam tiek norādīts, vai viņam ir pienākums sniegt šo informāciju.

Saskaņā ar 1978. gada 6. janvāra likuma Nr. 78-17 par datu apstrādi, datnēm un brīvībām 38. un turpmākajiem pantiem visiem lietotājiem ir tiesības piekļūt, labot un iebilst pret saviem personas datiem, iesniedzot rakstisku un parakstītu pieprasījumu, kam pievienota personu apliecinoša dokumenta kopija ar dokumenta turētāja parakstu, norādot adresi, uz kuru jānosūta atbilde.

ABORTINFO tīmekļa vietnes lietotāja personiskā informācija netiek publicēta bez lietotāja ziņas, ar to netiek veikta apmaiņa, tā netiek nodota, cedēta vai pārdota trešajām personām jebkādā veidā. Tikai hipotētiska EXELGYN un tā tiesību iegāde ļautu nodot minēto informāciju potenciālajam pircējam, kuram savukārt būtu saistošs tas pats pienākums pret ABORTINFO tīmekļa vietnes lietotāju attiecībā uz datu saglabāšanu un mainīšanu.

Vietne nav deklarēta CNIL, jo tajā netiek izmantoti šajā lapā norādītie personas dati.

Datubāzes aizsargā 1998. gada 1. jūlija likums, ar ko transponē 1996. gada 11. marta Direktīvu 96/9 par datubāzu tiesisko aizsardzību.

8. Hiperteksta saites un sīkfaili.

ABORTINFO tīmekļa vietnē ir ietverts noteikts skaits hiperteksta saišu uz citām tīmekļa vietnēm, kas izveidotas ar EXELGYN atļauju. Tomēr EXELGYN nevar pārbaudīt šādi apmeklēto tīmekļa vietņu saturu un tāpēc neuzņemas atbildību par šo faktu.

Pārlūkošana ABORTINFO tīmekļa vietnē var izraisīt sīkfaila(-u) instalēšanu lietotāja datorā. Sīkdatne ir mazs fails, kas neļauj identificēt lietotāju, bet kas reģistrē informāciju, kas attiecas uz datora navigāciju vietnē. Šādi iegūtie dati ir paredzēti, lai atvieglotu turpmāku navigāciju vietnē, un tie ir arī paredzēti, lai ļautu veikt dažādus apmeklējuma mērījumus.

Atteikšanās instalēt sīkfailu var padarīt neiespējamu piekļuvi noteiktiem pakalpojumiem. Tomēr lietotājs var konfigurēt savu datoru šādi, lai atteiktos no sīkfailu instalēšanas:

Sadaļā Internet Explorer: rīka cilne (COG ikona augšējā labajā stūrī) / interneta lietošanas opcijas. Noklikšķiniet uz “Confidentiality”(Konfidencialitāte) un izvēlieties “Block all cookies” (Bloķēt visus sīkfailus). Apstipriniet ar “Ok” (Jā).

“Firefox”: pārlūkprogrammas loga augšdaļā noklikšķiniet uz pogas “Firefox” un pēc tam pārejiet uz cilni “Options” (Opcijas). Noklikšķiniet uz cilnes “Privacy” (Konfidencialitāte). Iestatiet saglabāšanas noteikumus uz: vēsturei izmantot pielāgotus iestatījumus. Visbeidzot noņemiet atzīmi lodziņā, lai atspējotu sīkfailus.

“Safari”: Noklikšķiniet uz izvēlnes ikonas (ko simbolizē COG) pārlūkprogrammas augšējā labajā stūrī. Atlasiet “Settings” (Iestatījumi). Noklikšķiniet uz “Show advanced settings” (Rādīt papildu iestatījumus). Sadaļā “Confidentiality” (Konfidencialitāte) noklikšķiniet uz “Content Settings” (Satura iestatījumi). Sadaļā “Sīkfaili” varat bloķēt sīkfailus.

“Chrome”: Noklikšķiniet uz izvēlnes ikonas (ko simbolizē trīs horizontālas līnijas) pārlūkprogrammas augšējā labajā stūrī. Atlasiet “Settings” (Iestatījumi). Noklikšķiniet uz “Show Advanced Settings (Rādīt papildu iestatījumus). Sadaļā “Privacy” (Konfidencialitāte) noklikšķiniet uz “Preferences” (Preferences). Cilnē “Privacy” (Konfidencialitāte) varat bloķēt sīkfailus.

9. Tērzētava

Tērzēšanas rīks ir sarunvalodas rīks, kas ir brīvi lietojams un bez saistībām. Rīks ir veidots kā slēgta sistēma, t. i., bez iespējas ievietot brīvu tekstu. Rīka mērķis ir sniegt pacientiem precīzu, profesionāļu apstiprinātu praktisku informāciju katrā aborta procedūras posmā.

Rīks nekādā gadījumā nevar noteikt medicīnisku diagnozi. Rīks sniedz pamata padomus, kas nekādā ziņā nav izsmeļoši un nevar tikt saukti pie atbildības par nepareizu lēmumu. Šis rīks neaizstāj ārsta padomus un ieteikumus.

Ārkārtas medicīniskās palīdzības gadījumā izlasiet sava ārsta ieteikumus vai konsultējieties ar
ārstu.

10. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija.

Jebkādi strīdi saistībā ar ABORTINFO tīmekļa vietnes izmantošanu ir pakļauti Francijas tiesību aktiem. Ekskluzīva jurisdikcija ir Parīzes kompetentajām tiesām.

11. Galvenie likumi.

1978. gada 6. janvāra Likums Nr. 78-17, kurā grozījumi izdarīti ar 2004. gada 6. augusta Likumu Nr. 2004-801 par datu apstrādi, datnēm un brīvībām.

2004. gada 21. jūnija Likums Nr. 2004-575 par uzticību digitālajai ekonomikai.

12. Leksikons.

Lietotājs: Interneta lietotājs, kas pieslēdzas, izmantojot iepriekš minēto vietni.

Personiskā informācija: “informācija, kas jebkādā veidā tieši vai netieši ļauj identificēt fiziskās personas, uz kurām tā attiecas” (1978. gada 6. janvāra Likuma Nr. 78-17 4. pants).