REKISTERISELOSTE

1. Sivuston esittely

Asetuksen nro 2004-575, 21. kesäkuuta 2004, artiklan 6 mukaisesti ABORTINFO, www.abortinfo.com, käyttäjille tiedotetaan sivuston luomiseen ja valvontaan osallistuvat osapuolet:

Omistaja:

EXELGYN
254, Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Puhelin: +33 (0)1 73 00 16 40

Julkaisun hallinnoija:

EXELGYN
Sähköposti: info@exelgyn.com

Webmaster:

THE FARM & CO
6 rue Corot – 75016 PARIS
Verkkosivusto: www.thefarmandco.fr
Sähköposti: contact@thefarmandco.fr

Sivuston isännöinti:

OVH SAS
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
France

2. Sivuston ja tarjottujen palvelujen yleiset ehdot

ABORTINFO-verkkosivuston käyttö tarkoittaa, että käyttäjä hyväksyy täysin ja kokonaan tässä kuvatut yleiset käyttöehdot. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää koska tahansa. ABORTINFO-verkkosivuston käyttäjiä kehotetaan siten tutustumaan niihin säännöllisesti.

Tämä sivusto on normaalisti aina käyttäjien käytettävissä. EXELGYN voi kuitenkin päättää keskeytyksestä teknistä huoltoa varten ja pyrkii ilmoittamaan kaikille käyttäjille etukäteen katkoksen päiväyksistä ja ajoista.

EXELGYN päivittää ABORTINFO-verkkosivustoa säännöllisesti. Vastaavasti rekisteriselosteen sisältöä voidaan muuttaa koska tahansa: se kuitenkin sitoo käyttäjää, jota pyydetään tarkistamaan se mahdollisimman usein ja lukemaan se.

3. Tarjottujen palvelujen kuvaus

ABORTINFO-verkkosivuston tarkoitus on tarjota aborttia koskevaa tietoa.

EXELGYN pyrkii tarjoamaan ABORTINFO-verkkosivustolla mahdollisimman tarkkoja tietoja. Sitä ei kuitenkaan voi asettaa vastuuseen päivitysten puutteista, epätarkkuuksista ja virheistä, johtuivatpa ne siitä itsestään tai kolmannen osapuolen kumppaneista, jotka tarjoavat näitä tietoja.

Kaikki ABORTINFO-verkkosivustolla esitetty tieto annetaan vain tiedotustarkoituksia varten ja tämä tieto voi muuttua. Lisäksi ABORTINFO-verkkosivuston sisältämä tieto ei ole kaiken kattavaa. Siihen voidaan tehdä muutoksia, jotka on tehty sivuston verkkoon asettamisen jälkeen.

4. Teknistä dataa koskevat sopimusrajoitukset

Sivusto käyttää JavaScript-tekniikkaa.

Verkkosivustoa ei voi pitää vastuussa mistään materiaalivahingosta, joka liittyy sivuston käyttöön. Sivuston käyttäjä pyrkii lisäksi käyttämään sivustoa viimeisimmällä ja virusvapaalla laitteilla sekä uusimman sukupolven ajan tasalla olevalla selaimella.

5. Immateriaaliomaisuus ja väärentäminen

EXELGYN omistaa immateriaalioikeudet tai pitää hallussaan oikeuksia kaikkiin sivustolla käytettävissä oleviin elementteihin, erityisesti teksteihin, kuviin, grafiikkaan, logoon ja kuvakkeisiin.

Kaikenlainen sivuston kaikkien elementtien tai niiden osien jäljentäminen, toistaminen, muuttaminen, julkaiseminen ja muokkaaminen, riippumatta käytetystä prosessista, on kielletty ilman EXELGYN-yhtiön kirjallista ennakkolupaa.

Kaikki luvaton sivuston tai sen sisältämien elementtien käyttö katsotaan rikkomukseksi ja tullaan asettamaan syytteeseen artiklojen L.335-2 ja immateriaalioikeuksia koskevan lain mukaisesti.

6. Vastuun rajoitukset

EXELGYN-yhtiötä ei voi pitää vastuullisena mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joka aiheutuu käyttäjän laitteille tämän käyttäessä EXELGYN-sivustoa tai joka johtuu sellaisten laitteiden käytöstä, jotka eivät täytä kohdan 4 spesifikaatioita, tai ohjelmistovirheestä tai yhteensopimattomuudesta.

EXELGYN-yhtiötä ei voi myöskään asettaa vastuuseen epäsuorista vahingoista (kuten liiketoiminnan tai -tilaisuuden menetys), jotka aiheutuvat ABORTINFO-sivuston käytöstä.

7. Henkilötietojen hallinta

Ranskassa henkilötietoja suojellaan laissa erityisesti asetuksissa nro 78–87, 6. tammikuuta 1978, nro 2004-801, 6. elokuuta 2004, rikoslain artiklassa L. 226-13 ja Euroopan direktiivissä 24. elokuuta 1995.

Kun ABORTINFO-sivustoa käytetään, seuraavia tietoja voidaan kerätä: kaikki ne URL-linkit, joiden kautta käyttäjä käytti ABORTINFO-sivustoa, käyttäjän palveluntarjoaja, käyttäjän Internet-protokollan (IP) osoite.

Joka tapauksessa EXELGYN kerää vain sellaisia käyttäjään liittyviä henkilötietoja, joita tarvitaan ABORTINFO-sivuston tiettyjen palvelujen tarjoamiseen. Käyttäjä antaa tiedot täysin tietoisena tosiasioista, erityisesti kun hän käy sivulla itse. ABORTINFO-sivuston käyttäjälle täsmennetään sitten, onko hän velvoitettu antamaan nämä tiedot.

Artiklan 38 ja asetuksen 78-17, 6. tammikuuta 1978, ehtojen mukaisesti tietojenkäsittelyn, tiedostojen ja vapauksien osalta kaikilla käyttäjillä on oikeus saada pääsy, korjata ja vastustaa heitä koskevia henkilötietojaan tekemällä kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö ja liittämällä oheen kopio henkilöllisyystodistuksesta ja asiakirjan haltijan allekirjoituksesta sekä antamalla osoite, johon vastaus tulee lähettää.

Mitään ABORTINFO-sivuston käyttäjän henkilötietoja ei julkaista ilman käyttäjän tietoa, vaihdeta, siirretä, luovuteta tai myydä millään tallennusvälineellä kolmansille osapuolille. Vain EXELGYN-yhtiön ja sen oikeuksien myynti sallisi tällaisten tietojen siirtämisen tulevalle omistajalle, joka puolestaan olisi samojen tietojen säilytys- ja muutosvelvoitteen alainen ABORTINFO-verkkosivuston käyttäjää kohtaan.

Sivustoa ei ole ilmoitettu Ranskan tietosuojaviranomaiselle CNIL: lle, koska se ei käytä henkilötietoja, kuten tällä sivustolla on osoitettu.

Tietokantoja suojellaan 1. heinäkuuta 1998 asetuksen ehdoilla, korvaten direktiivi 96/9, 11. maaliskuuta 1996 tietokantojen laillisesta suojelusta.

8. Hypertekstilinkit ja evästeet

ABORTINFO-verkkosivusto sisältää tietyn määrän hypertekstilinkkejä toisille sivustoille, jotka on määritetty EXELGYN-yhtiön valtuutuksella. EXELGYN ei kuitenkaan voi tarkistaa näin vierailtujen sivujen sisältöä eikä siten ota mitään vastuuta tästä seikasta.

ABORTINFO-verkkosivuston selaaminen aiheuttaa todennäköisesti evästeiden asentamisen käyttäjän tietokoneelle. Eväste on pieni tiedosto, jonka avulla käyttäjää ei voi tunnistaa mutta joka kirjaa ylös tietoja, jotka liittyvät tietokoneen navigointiin sivustolla. Tällä tavalla saatu data on tarkoitettu helpottamaan myöhempää navigointia sivustolla sekä sallimaan erilaisia vierailuun liittyviä toimintoja.

Kieltäytyminen evästeiden asennuksesta voi estää pääsyn tiettyihin palveluihin. Käyttäjä voi kuitenkin määrittää tietokoneensa seuraavalla tavalla estämään evästeiden asennuksen:

Internet Explorer -selaimessa: ”Työkalut”-välilehti (hammaspyörän kuvake oikeassa yläkulmassa) / ”Internet-valinnat”. Napsauta ”Luottamuksellisuus” ja valitse ”Estä kaikki evästeet”. Vahvista painamalla ”OK”.

Firefox-selaimessa: selainikkunan yläosassa napsauta Firefox-painiketta, siirry sitten ”Asetukset”-välilehdelle. Napsauta ”Tietosuoja ja turvallisuus” -välilehteä. Aseta säilytyssäännöiksi: ”Käytä muokattuja asetuksia historiaa varten”. Lopuksi poista sen valinta evästeiden poistamiseksi käytöstä.

Safari-selaimessa: Napsauta valikkokuvaketta (hammaspyörän symboli) selaimen oikeassa yläkulmassa. Valitse ”Asetukset”. Napsauta ”Näytä lisäasetukset”. Osiossa ”Luottamuksellisuus” napsauta ”Sisältöasetukset”. Osiossa ”Evästeet” voit estää evästeet.

Chrome-selaimessa: Napsauta valikkokuvaketta (kolme vaakasuuntaista viivaa) selaimen oikeassa yläkulmassa. Valitse ”Asetukset”. Napsauta ”Näytä lisäasetukset”. Osiossa ”Tietosuoja” napsauta ”Valinnat”. Välilehdellä ”Tietosuoja” voit estää evästeet.

9. Chatbot

Chatbot-työkalu on ilmaiseksi ja ilman velvoitetta käytettävä keskustelutyökalu. Työkalu on rakennettu suljetuksi järjestelmäksi, ts. ilman mahdollisuutta lisätä vapaata tekstiä. Työkalun tarkoitus on tarjota potilaille tarkkoja käytännön tietoja, jotka on varmennettu ammattilaisten toimesta, jokaisessa aborttimenettelyn vaiheessa.

Työkalu ei voi muodostaa lääketieteellistä diagnoosia missään olosuhteissa. Työkalu antaa perusneuvoja, jotka eivät ole missään nimessä kaiken kattavia ja joita ei voi pitää vastuussa väärästä päätöksestä. Työkalu ei korvaa lääkärin neuvoja ja suosituksia.

Lääketieteellisessä hätätilanteessa noudata lääkärisi suosituksia tai käänny lääkärin puoleen.

10. Sovellettava laki ja oikeuspiiri

Kaikki ABORTINFO-sivuston käytön yhteydessä syntyvät riita-asiat ratkaistaan Ranskan lain mukaan. Yksinomainen tuomiovalta annetaan Pariisin toimivaltaisille tuomioistuimille.

11. Aiheeseen liittyvät pääasialliset lait

Laki nro 78-17, 6. tammikuuta, 1978, erityisesti muokattuna lailla nro 2004-801, 6. elokuuta 2004, liittyen tietojenkäsittelyyn, tiedostoihin ja vapauksiin.

Laki nro 2004-575, 21. kesäkuuta 2004, luottamuksesta digitaaliseen talouteen.

12. Sanasto

Käyttäjä: Internetin käyttäjä, joka luo yhteyden ja käyttää edellä mainittua sivustoa.

Henkilötiedot: ”Informaatiota, jonka avulla voidaan missä tahansa muodossa, suoraan tai epäsuoraan tunnistaa luonnollinen henkilö, jota tiedot koskevat” (lain nro 78-17, artikla 4, 6. tammikuuta 1978).