Frågor och svar

01. Hur kan jag veta om jag är gravid?

Du ska vara uppmärksam på vissa tecken, som till exempel en utebliven eller försenad menstruation, ömhet i brösten eller illamående på morgonen. Dessa tecken är däremot inte specifika för en graviditet. Därför måste du göra ett graviditetstest, som kan köpas på apotek.

01. Hur kan jag veta om jag är gravid?

Du ska vara uppmärksam på vissa tecken, som till exempel en utebliven eller försenad menstruation, ömhet i brösten eller illamående på morgonen. Dessa tecken är däremot inte specifika för en graviditet. Därför måste du göra ett graviditetstest, som kan köpas på apotek.

02. Hur bestäms hur långt framskriden graviditeten är?

Följ Alice för att bestämma datum för din graviditet.

02. Hur bestäms hur långt framskriden graviditeten är?

Följ Alice för att bestämma datum för din graviditet.

03. Vilken är den bäst anpassade abortmetoden i mitt fall?

Både medicinska och kirurgiska metoder har sina särskilda egenskaper som du bör ta hänsyn till baserat på din medicinska profil och dina preferenser. Båda metoderna är väldigt säkra. Under abortbesöket kan barnmorskan/läkaren hjälpa dig med ditt beslut om metod.

03. Vilken är den bäst anpassade abortmetoden i mitt fall?

Healthcare professionals could help you to make your decision. Both medical and surgical methods have their specificities that you should take into consideration according to your medical profile and your preferences. During the medical consultation, your doctor can help you in your decision.

04. Vad är en extrauterin graviditet?

Ibland befruktas äggetmen fastnar utanför livmodern, vanligtvis i någon av äggledarna. Det kallas en extrauterin graviditet.

Symtomen på en extrauterin graviditet är:

  • Magont, ibland starka smärtor,
  • Blödning,
  • Smärta vid palpering av livmodern och kring adnexet (äggstock och äggledare) under en gynekologisk undersökning.

Om man är gravid och drabbas av smärta måste man utan fördröjning söka vårdförhindra att tillståndet förvärras med inre blödningar. Blodprov och ultraljudsundersökning hjälper till att diagnosticera en misstänkt extrauterin graviditet. Om du gör en medicinsk abort innan man kan bekräfta en intrauterin graviditet (på rätt plats i livmodern) kommer man att följa upp aborten för att utesluta en extrauterin graviditet (se avsnitt om abort, sk VEMA).

Fiala C et al. Early medical abortion, a practical guide for healthcare professionals. 2012; sid. 57–59.

04. Vad är en extrauterin graviditet?

Ibland befruktas äggetmen fastnar utanför livmodern, vanligtvis i någon av äggledarna. Det kallas en extrauterin graviditet.

Symtomen på en extrauterin graviditet är:

  • Magont, ibland starka smärtor,
  • Blödning,
  • Smärta vid palpering av livmodern och kring adnexet (äggstock och äggledare) under en gynekologisk undersökning.

Om man är gravid och drabbas av smärta måste man utan fördröjning söka vårdförhindra att tillståndet förvärras med inre blödningar. Blodprov och ultraljudsundersökning hjälper till att diagnosticera en misstänkt extrauterin graviditet. Om du gör en medicinsk abort innan man kan bekräfta en intrauterin graviditet (på rätt plats i livmodern) kommer man att följa upp aborten för att utesluta en extrauterin graviditet (se avsnitt om abort, sk VEMA).

Fiala C et al. Early medical abortion, a practical guide for healthcare professionals. 2012; sid. 57–59.

05. Jag är rädd för smärtan.

Med den medicinska metoden möjliggörs avstötning av embryon genom att framkalla livmoders- och livmoderhalskontraktioner, vilket kan vara smärtsamt. Om man är orolig för smärtan, kan man välja att göra en medicinsk abort på kliniken, och då vid behov få starkare smärtstillande eller bedövning av livmoderhalsen (sk PCB).

Med den kirurgiska metoden kan procedurens invasiva karaktär orsaka postoperativ smärta. I båda fallen kan läkaren ordinera smärtstillande medel för att lindra smärtan.

05. Jag är rädd för smärtan.

Med den medicinska metoden möjliggörs avstötning av embryon genom att framkalla livmoders- och livmoderhalskontraktioner, vilket kan vara smärtsamt. Om man är orolig för smärtan, kan man välja att göra en medicinsk abort på kliniken, och då vid behov få starkare smärtstillande eller bedövning av livmoderhalsen (sk PCB).

Med den kirurgiska metoden kan procedurens invasiva karaktär orsaka postoperativ smärta. I båda fallen kan läkaren ordinera smärtstillande medel för att lindra smärtan.

06. Ska jag diskutera det med mina vänner eller familj?

En abort är en intim och personlig procedur som du hanterar enligt din egen situation. Stöd från föräldrar och vänner kan vara mycket värdefullt under denna process. Men du har ingen skyldighet att informera dina släktingar eller vänner.

06. Ska jag diskutera det med mina vänner eller familj?

En abort är en intim och personlig procedur som du hanterar enligt din egen situation. Stöd från föräldrar och vänner kan vara mycket värdefullt under denna process. Men du har ingen skyldighet att informera dina släktingar eller vänner.

07. Var kan jag få rådgivning?

Det finns många ställen där du kan få personlig rådgivning anonymt. Alla vårdinrättningar som erbjuder abortvård erbjuder kuratorssamtal till de som önskar det. Man kan välja att samtala med någon före eller efter aborten. Fråga sjukvårdpersonalen, de kan ge dig all information du behöver.

07. Var kan jag få rådgivning?

Det finns många ställen där du kan få personlig rådgivning anonymt. Alla vårdinrättningar som erbjuder abortvård erbjuder kuratorssamtal till de som önskar det. Man kan välja att samtala med någon före eller efter aborten. Fråga sjukvårdpersonalen, de kan ge dig all information du behöver.

08. Kan jag få barn efter en abort?

En avbruten graviditet har ingen inverkan på förmågan att bli gravid i framtiden. Men tänk på att en abort inte skyddar dig från att bli gravid på nytt. En kvinna blir fertil på nytt under den efterföljande menstruationscykeln. Därför behöver du diskutera med läkaren vilken som är den bästa preventivmetoden för dig och börja att använda den metoden omedelbart.

08. Kan jag få barn efter en abort?

En avbruten graviditet har ingen inverkan på förmågan att bli gravid i framtiden. Men tänk på att en abort inte skyddar dig från att bli gravid på nytt. En kvinna blir fertil på nytt under den efterföljande menstruationscykeln. Därför behöver du diskutera med läkaren vilken som är den bästa preventivmetoden för dig och börja att använda den metoden omedelbart.