ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ И ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

EXELGYN е внимателен към защитата на личните данни на своите доставчици и / или клиенти и / или обучаеми, на всяко лице, което има достъп до уебсайта му, и като цяло на всяко лице, чиито лични данни може да обработва.

Целта на настоящата Политика за защита на личните данни е да предостави на субектите на данни важна информация за това как EXELGYN обработва личните им данни и за това как субектите на данни могат да упражняват правата си. Той също така цели да отговори на изискванията на новия регламент за защита на личните данни (Регламент № 2016/679), който влиза в сила на 25 май 2018 г.

А. Събиране на данни

Ние събираме, съхраняваме и обработваме лични данни, когато използваме нашите услуги при следните условия.

Вашето посещение на нашия уебсайт се записва. По същество се записват датата и часът, видът на браузъра и операционната система на вашето устройство и страниците, които сте посетили. Личната справка обикновено не е нито предназначена, нито възможна за нас.

Данните, събрани от чатбота, са анонимни данни, които не изискват използването на лични данни и следователно не позволяват идентифицирането на потребителите. Тези данни се събират само под формата на бутон за щракване; не може да се събира свободен текст.

Събраните данни се използват обобщено за статистически цели и за подобряване на потребителското удовлетволение и за откриване на всяка неизправност.

Данните се използват от маркетинговия екип, посветен на проекта и комуникационната агенция.

Права на GDPR за защита на данните

Ако и когато събираме, съхраняваме и обработваме вашите лични данни, ще ви бъдат предоставени специфични права като субект на данни. EXELGYN ще приложи тези права в съответствие с приложимите европейски и местни национални закони за защита на данните.

  1.  Право на достъп и поправка: имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за вас, както и правото да поискате корекция на личните данни, които съхраняваме, ако те са неточни.
  2. Право на изтриване и ограничаване на обработването: имате право да поискате изтриването на личните ви данни или за ограничаване на обработката на вашите лични данни. Тези права са ограничени и ще се прилагат само при определени обстоятелства и когато не се прилагат изключения.
  3. Право на преносимост на данните: имате право да поискате копие от личните данни, които притежаваме, както и правото да поискате тези данни да бъдат прехвърлени на друг администратор. Това право е подчинено на определени условия и може да не се прилага, например, ако не е разрешено по причини от обществен интерес или не е технически осъществимо.
  4. Право на възражение: имате право да възразите срещу обработката на вашите лични данни. Ако данните се обработват от съображения от обществен интерес, научни или статистически цели, все пак можете да възразите и ние ще носим отговорност да докажем легитимността на обработката на данните.

Б. Използване и разкриване на данни

Личните данни, които ни предоставяте, например при отправяне на заявка за контакт (например вашето име и адрес или вашият имейл адрес), ще бъдат обработвани само за целите, за които сте ни предоставили данните.

Съхранените данни няма да се продават или по какъвто и да е начин да се разпространяват на други страни.

Доколкото използваме доставчици на услуги за извършване и обработка на обработката, договорните отношения се уреждат в съответствие с приложимите законови разпоредби.

В. Съгласие и отмяна

Ако сте ни дали съгласието си за обработката на лични данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време.

Г. Период на съхранение

Вашите лични данни ще се съхраняват само докато не бъде изпълнена целта, за която са събрани, или по статистически причини за период от 12 месеца.

Д. Използване на бисквитки

а) Общи

За да направим посещението на нашия уебсайт привлекателно и да дадем възможност за използване на определени функции, ние използваме бисквитки на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват отново след приключване на сесията на браузъра, т.е. след като затворите браузъра си (така наречените сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на вашето устройство и ни позволяват да разпознаем браузъра ви при следващото ви посещение (постоянни бисквитки).

б) Съгласие

Потвърждавайки бутона за съгласие на началната страница, вие се съгласихте с използването на бисквитки. Можете да оттеглите съгласието си за използването на бисквитки, които не са абсолютно необходими за функционирането на уебсайта, по всяко време с ефект за в бъдеще. Използвайте бутона за отмяна, за да го направите. Ако обаче бисквитките не се приемат, функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена.

в) Контрол и изтриване на бисквитки

Можете също така да контролирате и / или да изтривате бисквитки, както желаете, при условие че сте дали съгласието си за тяхното използване. Можете да разберете как например тук: AllAboutCookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, съхранени на вашето устройство, и да конфигурирате повечето браузъри, за да предотвратите съхраняването на бисквитки. Тогава може да се наложи да направите някои настройки ръчно, когато посетите страница отново и приемете влошаването на определени функции. Моля, обърнете внимание и на опциите, посочени в буква г) по-долу.

г) Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как потребителите го използват. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този уебсайт (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранена от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта ви, за съставяне на отчети за дейността на уебсайта за оператора на уебсайта и за предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на Интернет.

Google може също да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона или когато такива трети страни обработват информацията от името на Google. При никакви обстоятелства Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни на Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако направите това, може да не сте в състояние да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с обработката на данни, събрани за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

Можете да възразите срещу събирането на данни с бъдещо действие по всяко време, като използвате добавката за деактивиране на браузъра Google Analytics на адрес http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Можете също да предотвратите събирането на данни от Google Universal Analytics, като кликнете върху следната връзка. Бисквитката е настроена да предотврати бъдещото събиране на вашите данни, когато посетите този уебсайт:

Деактивирайте Google Analytics

Обръщаме вашето внимание на факта, че този уебсайт използва Google Analytics с разширение „_anonymizeIp ()“. Следователно IP адресите се съхраняват само в анонимна форма, така че пряката лична препратка във връзка със съхранените данни е изключена.

Е. Вашите права, информация

При поискване ще получите безплатна информация за всички лични данни, които сме съхранили за вас.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно събирането, обработката или използването на вашите лични данни, както и относно утвърждаването на вашите законно предоставени права за защита на вашите лични данни, моля, свържете се с нас по имейл: info@exelgyn.com


Септември 2020 г.