γυVαίκες
νοσοκομείο

Μέθοδοι
άμβλωσης

Μέθοδοι
άμβλωσης

Γενικές πληροφορίες

Η άμβλωση είναι μια άκρως προσωπική διαδικασία που μόνο η εγκυμονούσα μπορεί να ζητήσει σύμφωνα με το νομικό καθεστώς της εκάστοτε χώρας.

Ειδικά κέντρα, όπως κέντρα άμβλωσης (κέντρα διακοπής κύησης), κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, ιατρεία και κλινικές/νοσοκομεία είναι διαθέσιμα για βοήθεια, πληροφορίες και υποστήριξη στη λήψη της κατάλληλης για εσάς απόφασης. Οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική και εμπιστευτική θεραπεία. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να μιλήσετε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο (σύμβουλο γάμου και οικογενειακό σύμβουλο, ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό).
Αν αποφασίσετε να διακόψετε την κύηση, είναι καταρχάς απαραίτητο να επισκεφτείτε γιατρό ο οποίος θα προσδιορίσει την ηλικία κύησης. Στη συνέχεια, ο γιατρός σας θα σας παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες μεθόδους (ανάλογα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας), για θέματα όπως:

 • Τα διάφορα στάδια των διαδικασιών
 • Οι συνέπειες και οι παρενέργειες που είναι πιθανό να εμφανιστούν (π.χ. κράμπες όμοιες με αυτές της περιόδου, πόνος, ναυτία, έμετος ή αιμορραγία)
 • Διάρκεια της κάθε διαδικασίας, καθώς και πιθανοί κίνδυνοι και επιπλοκές που σχετίζονται με τη μέθοδο
 • Διαχείριση του πόνου
 • Παρακολούθηση και επανεξέταση
 • Έναρξη ή αλλαγή της μεθόδου αντισύλληψης

Σε ορισμένες χώρες, είναι υποχρεωτικό να παρέλθει μια περίοδος περίσκεψης ανάμεσα στην επίσκεψη για την επιβεβαίωση της κύησης και την έναρξη της διαδικασίας διακοπής. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, πρέπει να συνυπολογίζεται και αυτή η χρονική περίοδος όταν αποφασίζεται ποια μέθοδος άμβλωσης θα ακολουθηθεί.
Η άμβλωση είναι ιατρική πράξη, επομένως, μπορεί να ενέχει κάποιους κινδύνους και επιπλοκές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από επαγγελματίες υγείας.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι άμβλωσης: η φαρμακευτική μέθοδος με τη χορήγηση φαρμάκων και η χειρουργική μέθοδος που εκτελείται με αναρρόφηση κενού και απαιτεί αναισθησία.

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2nd Edition, 2018.

γυVαίκες
νοσοκομείο

Μέθοδοι
άμβλωσης

Γενικές πληροφορίες

Η άμβλωση είναι μια άκρως προσωπική διαδικασία που μόνο η εγκυμονούσα μπορεί να ζητήσει σύμφωνα με το νομικό καθεστώς της εκάστοτε χώρας.

Ειδικά κέντρα, όπως κέντρα άμβλωσης (κέντρα διακοπής κύησης), κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, ιατρεία και κλινικές/νοσοκομεία είναι διαθέσιμα για βοήθεια, πληροφορίες και υποστήριξη στη λήψη της κατάλληλης για εσάς απόφασης. Οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική και εμπιστευτική θεραπεία. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να μιλήσετε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο (σύμβουλο γάμου και οικογενειακό σύμβουλο, ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό).
Αν αποφασίσετε να διακόψετε την κύηση, είναι καταρχάς απαραίτητο να επισκεφτείτε γιατρό ο οποίος θα προσδιορίσει την ηλικία κύησης. Στη συνέχεια, ο γιατρός σας θα σας παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες μεθόδους (ανάλογα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας), για θέματα όπως:

 • Τα διάφορα στάδια των διαδικασιών
 • Οι συνέπειες και οι παρενέργειες που είναι πιθανό να εμφανιστούν (π.χ. κράμπες όμοιες με αυτές της περιόδου, πόνος, ναυτία, έμετος ή αιμορραγία)
 • Διάρκεια της κάθε διαδικασίας, καθώς και πιθανοί κίνδυνοι και επιπλοκές που σχετίζονται με τη μέθοδο
 • Διαχείριση του πόνου
 • Παρακολούθηση και επανεξέταση
 • Έναρξη ή αλλαγή της μεθόδου αντισύλληψης

Σε ορισμένες χώρες, είναι υποχρεωτικό να παρέλθει μια περίοδος περίσκεψης ανάμεσα στην επίσκεψη για την επιβεβαίωση της κύησης και την έναρξη της διαδικασίας διακοπής. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, πρέπει να συνυπολογίζεται και αυτή η χρονική περίοδος όταν αποφασίζεται ποια μέθοδος άμβλωσης θα ακολουθηθεί.
Η άμβλωση είναι ιατρική πράξη, επομένως, μπορεί να ενέχει κάποιους κινδύνους και επιπλοκές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από επαγγελματίες υγείας.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι άμβλωσης: η φαρμακευτική μέθοδος με τη χορήγηση φαρμάκων και η χειρουργική μέθοδος που εκτελείται με αναρρόφηση κενού και απαιτεί αναισθησία.

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2nd Edition, 2018.

Φαρμακευτική άμβλωση
Φαρμακευτική άμβλωση

Φαρμακευτική άμβλωση

Η φαρμακευτική άμβλωση προκαλείται με τη διαδοχική λήψη δύο διαφορετικών φαρμάκων που δρουν συνδυαστικά με διαφορά 36 έως 48 ωρών. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας έως και τριών βημάτων αφού επιβεβαιωθεί η εγκυμοσύνη και προσδιοριστεί η ηλικία κύησης.
Με βάση τη νομοθεσία, η διακοπή κύησης γίνεται σε ένα κέντρο υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομείο ή εξουσιοδοτημένη κλινική). Στην τελευταία περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι κάποιος φίλος και/ή συγγενής θα μπορεί να σας προσφέρει τη στήριξη που τυχόν χρειάζεστε. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε τα ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με τη φαρμακευτική άμβλωση και σε ποιον να απευθυνθείτε σε περίπτωση επιπλοκών.
Δεν αναλαμβάνουν όλες οι μονάδες υγείας την πραγματοποίηση φαρμακευτικής άμβλωσης. Σας συνιστούμε να συλλέξετε πληροφορίες από το κέντρο οικογενειακού προγραμματισμού της περιοχής σας ή να βρείτε τον πλησιέστερο γιατρό ή ιατρικό κέντρο.

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2nd Edition, 2018.

Λήψη του πρώτου φαρμάκου (μιφεπριστόνη)

Το πρώτο φάρμακο λαμβάνεται από του στόματος μπροστά σε κάποιον επαγγελματία υγείας (γιατρό ή μαία). Μετά τη λήψη του φαρμάκου, μπορείτε συνήθως να επιστρέψετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες.
Μπορεί να εμφανίσετε παρενέργειες όπως πόνο, ναυτία, έμετο, διάρροια, ελαφριά κράμπες ή ακόμη και αιμορραγία.
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις αντενδείξεις ή τις προφυλάξεις κατά τη χρήση, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου.

Μέθοδοι-άμβλωσης2

Λήψη του δεύτερου φαρμάκου (προσταγλανδίνη)
(36-48 ώρες μετά)

Ανάλογα με το νομικό καθεστώς της χώρας σας, μπορείτε να πάρετε το δεύτερο φάρμακο είτε σε κάποια ιατρική μονάδα ή στο σπίτι. Στην τελευταία περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι κάποιος φίλος ή συγγενής θα μπορεί να σας προσφέρει τη στήριξη που τυχόν χρειάζεστε.
Λίγες ώρες μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αιμορραγία και πόνος. Μπορείτε να πάρετε κάποιο αναλγητικό που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας. Αν παρά τη λήψη του αναλγητικού εξακολουθείτε να νιώθετε έντονο πόνο, επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας και μεταβείτε στο ιατρείο. Ο γιατρός σας θα σας πει με ποιον να επικοινωνήσετε και πού να πάτε σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα.
Η αποβολή συμβαίνει συνήθως εντός 4 ωρών από τη χορήγηση του δεύτερου φαρμάκου και μπορεί να διαρκέσει έως και 72 ώρες.

Επίσκεψη για επανέλεγχο
(14-21 ημέρες μετά τη χορήγηση του πρώτου φαρμάκου)

Η επανεξέταση είναι υποχρεωτική για να επιβεβαιωθεί ότι πέτυχε η διαδικασία και έχει διακοπεί η κύηση. Για τον λόγο αυτό, ο γιατρός θα πραγματοποιήσει κλινικές και ιατρικές εξετάσεις (υπέρηχος, μέτρηση της β-hCG στα ούρα ή στο αίμα).
Σε περίπτωση αποτυχίας, ο γιατρός θα σας ενημερώσει για τις επιλογές σας. Μετά από μια άμβλωση, η γονιμότητα συνεχίζεται με τον επόμενο εμμηνορροϊκό κύκλο.  Για αυτό, αν δεν το έχετε συζητήσει νωρίτερα, ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για την αντισύλληψη ώστε να αποφασίσετε ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος για εσάς.

Λήψη του πρώτου φαρμάκου (μιφεπριστόνη)

Το πρώτο φάρμακο λαμβάνεται από του στόματος μπροστά σε κάποιον επαγγελματία υγείας (γιατρό ή μαία). Μετά τη λήψη του φαρμάκου, μπορείτε συνήθως να επιστρέψετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες.
Μπορεί να εμφανίσετε παρενέργειες όπως πόνο, ναυτία, έμετο, διάρροια, ελαφριά κράμπες ή ακόμη και αιμορραγία.
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις αντενδείξεις ή τις προφυλάξεις κατά τη χρήση, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου.

Μέθοδοι-άμβλωσης2

Λήψη του δεύτερου φαρμάκου (προσταγλανδίνη)
(36-48 ώρες μετά)

Ανάλογα με το νομικό καθεστώς της χώρας σας, μπορείτε να πάρετε το δεύτερο φάρμακο είτε σε κάποια ιατρική μονάδα ή στο σπίτι. Στην τελευταία περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι κάποιος φίλος ή συγγενής θα μπορεί να σας προσφέρει τη στήριξη που τυχόν χρειάζεστε.
Λίγες ώρες μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αιμορραγία και πόνος. Μπορείτε να πάρετε κάποιο αναλγητικό που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας. Αν παρά τη λήψη του αναλγητικού εξακολουθείτε να νιώθετε έντονο πόνο, επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας και μεταβείτε στο ιατρείο. Ο γιατρός σας θα σας πει με ποιον να επικοινωνήσετε και πού να πάτε σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα.
Η αποβολή συμβαίνει συνήθως εντός 4 ωρών από τη χορήγηση του δεύτερου φαρμάκου και μπορεί να διαρκέσει έως και 72 ώρες.

Επίσκεψη για επανέλεγχο
(14-21 ημέρες μετά τη χορήγηση του πρώτου φαρμάκου)

Η επανεξέταση είναι υποχρεωτική για να επιβεβαιωθεί ότι πέτυχε η διαδικασία και έχει διακοπεί η κύηση. Για τον λόγο αυτό, ο γιατρός θα πραγματοποιήσει κλινικές και ιατρικές εξετάσεις (υπέρηχος, μέτρηση της β-hCG στα ούρα ή στο αίμα)
Σε περίπτωση αποτυχίας, ο γιατρός θα σας ενημερώσει για τις επιλογές σας. Μετά από μια άμβλωση, η γονιμότητα συνεχίζεται με τον επόμενο εμμηνορροϊκό κύκλο. Για αυτό, αν δεν το έχετε συζητήσει νωρίτερα, ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για την αντισύλληψη ώστε να αποφασίσετε ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος για εσάς.

Μέθοδοι
άμβλωσης

Οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω τηλεϊατρικής εφόσον επιτρέπεται από τους τοπικούς κανονισμούς.
Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να νιώσετε την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη.
Ανατρέξτε στο φυλλάδιο οδηγιών του φαρμάκου σας ή απευθυνθείτε στον γιατρό σας για να μάθετε περισσότερα για τις πιθανές αντενδείξεις, άλλες σπάνιες παρενέργειες της φαρμακευτικής μεθόδου, καθώς και για τις προφυλάξεις κατά τη χρήση των φαρμάκων. Να θυμάστε ότι η αιμορραγία και ο πόνος αποτελούν, μέχρι έναν βαθμό, μέρος της διαδικασίας της άμβλωσης καθώς, από ιατρική σκοπιά, η φαρμακευτική άμβλωση μοιάζει με την αυτόματη άμβλωση ή, στην καθομιλουμένη, αποβολή.

Έχετε υπόψη σας ότι, αν και σπάνιες, είναι πιθανόν να υπάρξουν επιπλοκές. Επομένως, όπως με όλες τις ιατρικές διαδικασίες, θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση. Σε περίπτωση πυρετού (που διαρκεί πάνω από 24 ώρες), δυσφορίας, πόνου που επιμένει παρά τα αναλγητικά, και/ή έντονης/επίμονης αιμορραγίας (χρήση περισσοτέρων από δύο σερβιετών ανά ώρα για δύο ώρες), θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον γιατρό σας ή τη μονάδα όπου πραγματοποιήθηκε η άμβλωση.

Μέθοδοι
άμβλωσης

Οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω τηλεϊατρικής εφόσον επιτρέπεται από τους τοπικούς κανονισμούς.
Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να νιώσετε την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη.
Ανατρέξτε στο φυλλάδιο οδηγιών του φαρμάκου σας ή απευθυνθείτε στον γιατρό σας για να μάθετε περισσότερα για τις πιθανές αντενδείξεις, άλλες σπάνιες παρενέργειες της φαρμακευτικής μεθόδου, καθώς και για τις προφυλάξεις κατά τη χρήση των φαρμάκων. Να θυμάστε ότι η αιμορραγία και ο πόνος αποτελούν, μέχρι έναν βαθμό, μέρος της διαδικασίας της άμβλωσης καθώς, από ιατρική σκοπιά, η φαρμακευτική άμβλωση μοιάζει με την αυτόματη άμβλωση ή, στην καθομιλουμένη, αποβολή.

Έχετε υπόψη σας ότι, αν και σπάνιες, είναι πιθανόν να υπάρξουν επιπλοκές. Επομένως, όπως με όλες τις ιατρικές διαδικασίες, θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση. Σε περίπτωση πυρετού (που διαρκεί πάνω από 24 ώρες), δυσφορίας, πόνου που επιμένει παρά τα αναλγητικά, και/ή έντονης/επίμονης αιμορραγίας (χρήση περισσοτέρων από δύο σερβιετών ανά ώρα για δύο ώρες), θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον γιατρό σας ή τη μονάδα όπου πραγματοποιήθηκε η άμβλωση.

Χειρουργική άμβλωση

Η χειρουργική άμβλωση είναι μια χειρουργική διαδικασία που εμπεριέχει αναρρόφηση κενού και απαιτεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, αναισθησία. Εκτελείται από γιατρό σε χειρουργική αίθουσα ιατρικής μονάδας.
Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια αφού επιβεβαιωθεί η εγκυμοσύνη και προσδιοριστεί η ηλικία κύησης και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το νομικό καθεστώς της χώρας σας.

Χειρουργική διαδικασία

Χειρουργική επέμβαση που συνίσταται στην αναρρόφηση κενού και πραγματοποιείται με τοπική ή ολική αναισθησία.
Ο αναισθησιολόγος θα ελέγξει το ιστορικό σας και θα αποκλείσει εκ των προτέρων πιθανές αντενδείξεις για τη χορήγηση αναισθησίας. Ο γιατρός μπορεί να σας χορηγήσει επίσης κάποιο φάρμακο το οποίο θα πρέπει να πάρετε 36 έως 48 ώρες πριν από τη διαδικασία για να προετοιμαστεί ο τράχηλος για την επέμβαση. Μπορεί να συνταγογραφηθεί χημειοπροφύλαξη, δηλαδή προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών, για να αποφευχθούν φλεγμονώδεις επιπλοκές.
Η διαδικασία της άμβλωσης διαρκεί περίπου είκοσι λεπτά. Στη συνέχεια θα μεταφερθείτε σε μια μονάδα μεταναισθητικής φροντίδας για παρακολούθηση. Για την ανάνηψη απαιτούνται συνήθως δύο ώρες, ανεξάρτητα από τη μέθοδο αναισθησίας που εφαρμόστηκε. Ανάλογα με το νομικό καθεστώς της χώρας σας, αν πραγματοποιηθεί τοπική αναισθησία, θα επιστρέψετε στο σπίτι σας την ίδια μέρα, και αν πραγματοποιηθεί ολική αναισθησία, μπορεί να σας ζητηθεί να επιστρέψετε στο σπίτι με τη συνοδεία ενός φίλου ή συγγενή και όχι μόνη σας.
Λίγες ημέρες μετά τη χειρουργική διακοπή της κύησης, μπορεί να εμφανιστεί μετεγχειρητική αιμορραγία και πόνος. Είναι επακόλουθα της χειρουργικής διαδικασίας και δεν σημαίνουν απαραιτήτως ότι πρέπει να σας δει γιατρός. Λογικά, η αιμορραγία και ο πόνος σταδιακά θα ελαττωθούν.

Μέθοδοι-άμβλωσης2

Επίσκεψη για επανέλεγχο
(14-21 ημέρες μετά)

Η επανεξέταση είναι υποχρεωτική για να επιβεβαιωθεί ότι έχει διακοπεί η κύηση και περιλαμβάνει κλινική εξέταση από τον γιατρό και μέτρηση των επιπέδων της b-hCG στα ούρα ή στο αίμα.
Μετά την άμβλωση, η γονιμότητα επανέρχεται από τον επόμενο καταμήνιο κύκλο. Για αυτό, αν δεν το έχετε συζητήσει νωρίτερα, ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για την αντισύλληψη ώστε να αποφασίσετε ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος για εσάς.

Χειρουργική διαδικασία

Χειρουργική επέμβαση που συνίσταται στην αναρρόφηση κενού και πραγματοποιείται με τοπική ή ολική αναισθησία.
Ο αναισθησιολόγος θα ελέγξει το ιστορικό σας και θα αποκλείσει εκ των προτέρων πιθανές αντενδείξεις για τη χορήγηση αναισθησίας. Ο γιατρός μπορεί να σας χορηγήσει επίσης κάποιο φάρμακο το οποίο θα πρέπει να πάρετε 36 έως 48 ώρες πριν από τη διαδικασία για να προετοιμαστεί ο τράχηλος για την επέμβαση. Μπορεί να συνταγογραφηθεί χημειοπροφύλαξη, δηλαδή προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών, για να αποφευχθούν φλεγμονώδεις επιπλοκές.
Η διαδικασία της άμβλωσης διαρκεί περίπου είκοσι λεπτά. Στη συνέχεια θα μεταφερθείτε σε μια μονάδα μεταναισθητικής φροντίδας για παρακολούθηση. Για την ανάνηψη απαιτούνται συνήθως δύο ώρες, ανεξάρτητα από τη μέθοδο αναισθησίας που εφαρμόστηκε. Ανάλογα με το νομικό καθεστώς της χώρας σας, αν πραγματοποιηθεί τοπική αναισθησία, θα επιστρέψετε στο σπίτι σας την ίδια μέρα, και αν πραγματοποιηθεί ολική αναισθησία, μπορεί να σας ζητηθεί να επιστρέψετε στο σπίτι με τη συνοδεία ενός φίλου ή συγγενή και όχι μόνη σας.
Λίγες ημέρες μετά τη χειρουργική διακοπή της κύησης, μπορεί να εμφανιστεί μετεγχειρητική αιμορραγία και πόνος. Είναι επακόλουθα της χειρουργικής διαδικασίας και δεν σημαίνουν απαραιτήτως ότι πρέπει να σας δει γιατρός. Λογικά, η αιμορραγία και ο πόνος σταδιακά θα ελαττωθούν.

Μέθοδοι-άμβλωσης2

Επίσκεψη για επανέλεγχο
(14-21 ημέρες μετά)

Η επανεξέταση είναι υποχρεωτική για να επιβεβαιωθεί ότι έχει διακοπεί η κύηση και περιλαμβάνει κλινική εξέταση από τον γιατρό και μέτρηση των επιπέδων της b-hCG στα ούρα ή στο αίμα.
Μετά την άμβλωση, η γονιμότητα επανέρχεται από τον επόμενο καταμήνιο κύκλο. Για αυτό, αν δεν το έχετε συζητήσει νωρίτερα, ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για την αντισύλληψη ώστε να αποφασίσετε ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος για εσάς.

Να έχετε κατά νου ότι η χειρουργική άμβλωση είναι μια επεμβατική διαδικασία και ορισμένες παρενέργειες, όπως πόνος και αιμορραγία, αποτελούν μέρος της διαδικασίας. Ωστόσο, οι παρενέργειες αυτές βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από γυναίκα σε γυναίκα.
Έχετε υπόψη σας ότι, αν και σπάνιες, είναι πιθανόν να υπάρξουν επιπλοκές, όπως αιμορραγία, τραυματισμός της μήτρας, λοίμωξη ή κάποιο πρόβλημα εξαιτίας της αναισθησίας. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση και να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας σε περίπτωση πυρετού, μεγάλης απώλειας αίματος, έντονου κοιλιακού άλγους ή δυσφορίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άμβλωση, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο επαγγελματία υγείας, ο οποίος θα σας δώσει και τα στοιχεία επικοινωνίας κάποιου κέντρου άμβλωσης της περιοχής σας.

Σύγκριση των δύο μεθόδων άμβλωσης.

Αντισυλληπτικό-χάπι
Μέθοδος Φαρμακευτική άμβλωση Χειρουργική άμβλωση/αναρρόφηση
Πραγματοποιείται από Την ασθενή, η οποία λαμβάνει το δισκίο μόνη της. Μεγαλύτερη ευθύνη για τη γυναίκα. Εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας (συνήθως γιατρό). Ο επαγγελματίας αναλαμβάνει την ευθύνη.
Πότε 4 έως 9 εβδομάδες* αμηνόρροιας 6 έως 14 εβδομάδες αμηνόρροιας
Διάρκεια Μερικές ημέρες 3 έως 10 λεπτά
Επισκέψεις 1 έως 4 επισκέψεις (συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής) ανάλογα με τη χώρα ή τον επαγγελματία. Δυνατότητα προγραμματισμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις της ασθενούς. 1 έως 3 επισκέψεις (συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής) ανάλογα με τη χώρα ή τον επαγγελματία. Προγραμματισμός ανάλογα με το πρόγραμμα της κλινικής.
Επιπρόσθετη φαρμακευτική αγωγή Αναλγητικά στις περισσότερες περιπτώσεις. Τοπική ή ολική αναισθησία. Αναλγητικά.
Αιμορραγία Δυσκολότερο να προβλεφθεί και να ελεγχθεί. Συνήθως λίγο εντονότερη και μεγαλύτερης διάρκειας από την έμμηνο ρύση (δηλ. 80 ml). Παρόμοια ως προς τη συνολική αιμορραγία με τη φαρμακευτική άμβλωση, αλλά λιγότερες ημέρες αιμορραγίας μετά τη διαδικασία.
Παρενέργειες Πόνος όμοιος με τις κράμπες περιόδου (συχνά), ναυτία και (σπανίως) έμετος ή διάρροια. Μερικές φορές σύντομος πόνος όμοιος με τις κράμπες περιόδου, ναυτία και έμετος μετά την επέμβαση.
Επιπλοκές (πολύ σπάνιες) Σοβαρή αιμορραγία, συνέχιση της κύησης και λοίμωξη. Τραυματισμός της μήτρας, λοίμωξη, προβλήματα εξαιτίας της αναισθησίας.
Επιπτώσεις στη γονιμότητα Καμία Καμία αν πραγματοποιηθεί σωστά και χωρίς επιπλοκές.
Αντισύλληψη Απαιτείται άμεσα αποτελεσματική μέθοδος. Απαιτείται άμεσα αποτελεσματική μέθοδος.

* Αυτό το χρονικό όριο μπορεί να παραταθεί ανάλογα με το νομικό καθεστώς της χώρας

* Αυτό το χρονικό όριο μπορεί να παραταθεί ανάλογα με το νομικό καθεστώς της χώρας

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2nd Edition, 2018, p.42.